Hyppää sisältöön
Media

Tutkimuslaitosten arviot: taakanjakosektorin ilmastotoimia vahvistettava

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 17.52
Tiedote

Tutkimuslaitoksilta pyydetyt arviot keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) luonnosversion toimien riittävyydestä ovat valmistuneet. Arvioiden mukaan toimia on vahvistettava, jotta Suomi saavuttaa ilmastotavoitteensa riittävällä varmuudella. Hallitus päätti syksyn budjettiriihessään, että ilmastosuunnitelman toimien riittävyyttä arvioidaan ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja ilmastopaneelin antamien arvioiden pohjalta maaliskuussa.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma on yksi hallituksen kolmesta ilmastosuunnitelmasta, ja siinä kuvataan taakanjakosektorin toimenpiteet, joilla Suomi saavuttaa EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen sekä tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Taakanjakosektorille lasketaan liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon sekä F-kaasujen päästöt.

Arviot ilmastosuunnitelmaluonnoksen toimien riittävyydestä pyydettiin Ilmastopaneelilta, Suomen ympäristökeskukselta (Syke), Luonnonvarakeskukselta (Luke), Ilmatieteen laitokselta ja Teknologian tutkimuskeskukselta (VTT). Arvioissa korostuu erityisesti maatalous- ja liikennesektorien rooli.

Tutkimuslaitosten arviot tukevat lausunnoista saatua palautetta

Tutkimuslaitosten riittävyystarkastelut tukevat keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta lausuntokierroksella saatua palautetta. Ilmastosuunnitelma oli lausuntokierroksella joulu-tammikuussa. Suunnitelmasta annettiin 210 lausuntoa. Valtaosassa lausunnoista kiinnitetään huomiota ilmastotoimien riittävyyteen. Lausunnoissa otettiin eniten kantaa maatalouden ja liikenteen teemoihin. Suosittuja teemoja olivat myös kulutuksen hiilijalanjälki, kuntien ja alueiden ilmastotyö sekä rakennusten erillislämmitys. 

Kiitosta luonnos ilmastosuunnitelmaksi saa muun muassa siitä, että päästövähennyskohteita on etsitty laajalti ja toimenpiteet sisältävät suuren joukon uusia keinoja, jotka edesauttavat myös rakenteellisia muutoksia. Vastauksissa kuitenkin korostui huoli, että monista pienistä toimista koostuvaan kokonaisuuteen liittyvää epävarmuutta on vaikea hallita.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjaa kokonaisuudesta maaliskuussa

Seuraavaksi ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ryhtyy käsittelemään tutkimuslaitosten arvioita ja lausuntopalautetta.

”Hallitus on sitoutunut tekemään tieteeseen pohjaavaa politiikkaa ja tarkastelemaan ilmastosuunnitelmaa tutkimuslaitosten riittävyyslausuntojen pohjalta. Tutustumme annettuihin arvioihin huolella ja keskustelemme tarvittavista tarkennuksista, jotta varmistamme tarvittavat päästövähennykset ja vähennämme epävarmuuksia”, sanoo ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Lisäksi arvioita käydään läpi ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä 22. helmikuuta. Pääministerin johtamassa ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä ovat edustettuina keskeiset sidosryhmät: ammattiliitot, kunnat, tutkijat, teollisuudenalat, etujärjestöt, nuoret ja kansalaisjärjestöt.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ottaa kantaa ilmastosuunnitelmaluonnoksesta tehtyihin riittävyysarvioihin maaliskuun puoliväliin mennessä. Ministerityöryhmän riittävyystarkastelun painopiste on keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa. Kaksi muuta keskeistä ilmastopolitiikan suunnitelmaa, mm. päästökauppasektoria koskeva ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma lähtevät lausuntokierrokselle kevään aikana. Hallituksen esitys ilmastolaiksi annetaan viikolla 9.

Tutkimuslaitosten arviot:

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman lausuntoyhteenveto

Lisätietoja:

Milja Henttonen
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja (ministerin haastattelupyynnöt) 
p. 050 599 3094
 milja.henttonen(a)gov.fi

Riikka Yliluoma 
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma(at)gov.fi

Ympäristöministeriö
Jarmo Muurman
ympäristöneuvos
p. 029 525 0185
jarmo.muurman(at)gov.fi