Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU)

YM049:00/2020 Kehittäminen

Valtioneuvosto valmistelee ympäristöministeriön johdolla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Suunnitelman tarkoituksena on linjata päästökaupan ulkopuolisen sektorin toimenpiteet, joilla saavutetaan EU:n Suomelle asettama päästötavoite 2030 ja hallitusohjelman mukainen hiilineutraaliustavoite 2035.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM049:00/2020

Asianumerot VN/16951/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.10.2020 – 15.7.2022

Asettamispäivä 15.10.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Keino Päivitetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa ja se sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli ns. taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. Se kattaa liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt, osan maatalouden päästöistä sekä F-kaasut. Nyt valmisteltava suunnitelma laaditaan siten, että se vastaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto valmistelee ympäristöministeriön johdolla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Suunnitelman tarkoituksena on linjata päästökaupan ulkopuolisen sektorin toimenpiteet, joilla saavutetaan EU:n Suomelle asettama päästötavoite 2030 ja hallitusohjelman mukainen hiilineutraaliustavoite 2035.

Lähtökohdat

Ilmastolain 9 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman.

Lisätietoja

Lisää aiheesta