Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Suomen raportti Århusin sopimuksen toimeenpanosta lausunnoille

Ympäristöministeriö
13.11.2020 11.51
Uutinen

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle kuudennen raporttinsa Århusin yleissopimuksen toimeenpanosta. Århusin yleissopimuksen tavoitteena on edistää yleisön osallistumisoikeutta ympäristöasioissa ja nykyisten sekä tulevien sukupolvien oikeutta elää heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen suotuisassa ympäristössä.

Raportissa käsitellään mm. ympäristösääntelyssä ja yleishallinnollisessa sääntelyssä viime vuosina tapahtuneita muutoksia, jotka vaikuttavat yleisön Århus-oikeuksiin. Uudistettu, vuonna 2017 voimaan tullut laki ympäristövaikutusten arvioinnista laajensi yleisön tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Ympäristönsuojelulain ja siihen liittyvän sääntelyn kehittäminen on jatkunut mm. lupa- ja rekisteröintimenettelyn laajentamisella ja sähköisen lupamenettelyn edistämisellä. Syyskuussa 2020 tuli voimaan myös uusi laki, joka mahdollistaa eräiden lupamenettelyjen yhtäaikaisen sähköisen vireillepanon ja käsittelyn ns. yhden luukun periaatteella. Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja sen myötä tehdyt muutokset valituslupasääntelyyn ympäristölainsäädännössä tulivat voimaan 1.1.2020.

Suomi raportoi Århusin sopimuksen toimeenpanosta neljän vuoden välein. Raportit julkaistaan yleissopimuksen verkkosivuilla ja sihteeristö laatii osapuolten raporteista synteesin yleissopimuksen seitsemännelle osapuolikokoukselle, joka pidetään lokakuussa 2021.

Kirjallisia huomioita raporttiin voi lähettää viimeistään 11.12.2020 osoitteeseen [email protected].

Lisätietoa

Charlotta von Troil
lainsäädäntöneuvos
[email protected]
050 4484 953