Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Uusien opiskelija-asuntojen esteettömyydessä puutteita, tulkinnat esteettömyysasetuksen vaatimuksista vaihtelevat

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2022 9.20
Uutinen

Ympäristöministeriön teettämä, tänään julkaistu selvitys tarkastelee esteettömyyden toteutumista uusien opiskelija-asuntojen wc- ja pesutiloissa. Selvityksen taustalla on vuonna 2018 voimaan tullut valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä ja sen opiskelija- ja nuorisoasuntojen wc- ja pesutilojen mitoitusta koskeva poikkeus.

Suurin osa opiskelija-asunnoista on vapautettu wc- ja pesutilaa koskevasta vapaan tilan vaatimuksesta. Kuitenkin vähintään 5 %:ssa asunnoista wc- ja pesutiloilta edellytetään tavanomaista väljempää mitoitusta. Ympäristöministeriö seuraa poikkeamisen soveltamista ja nyt tehdyllä selvityksellä haluttiin tarkastella, kuinka poikkeusta on toteutettu uusissa opiskelija-asunnoissa.

Esteettömyyden toteutumista wc- ja pesutiloissa ja ratkaisujen vaikutusta tilankäyttöön tarkasteltiin suunnitelmapiirustusten avulla viidessätoista eri puolelle Suomea sijoittuvassa kohteessa.

Puutteita wc- ja pesutilojen mitoituksissa

Selvityksen perusteella poikkeuksen ei nähdä tuoneen sellaisia hyötyjä, joita sillä on tavoiteltu. Esteettömien wc- ja pesutilojen mitoituksessa havaittiin puutteita, jolloin vaatimus tavanomaista väljemmästä mitoituksesta ei ole parantanut tiloja. Myöskään wc- ja pesutiloista säästyneen tilan siirtyminen asuinhuoneeseen ei ole tuonut merkittävää toiminnallista parannusta. Myös tulkinnat asetuksen vaatimuksista vaihtelivat.
Kustannusvaikutuksia selvitettiin märkätilan ja kuivan tilan hintaeron perusteella. Arvioidut taloudelliset hyödyt ovat selvityksen mukaan jääneet vähäisiksi.
Selvitystä varten haastateltiin alan toimijoita, kuten kohteiden suunnittelijoita, rakennuttajia ja rakennusvalvonnan edustajia. Toimijat suhtautuvat asetuksen poikkeukseen yleisesti positiivisesti. Suunnittelijat kertovat sen tuoneen vapautta wc- ja pesutilojen suunnitteluun. Opiskelija-asuntoja rakennuttavat tahot puolestaan katsovat, että ne pystyvät edelleen tarjoamaan esteettömiä asuntoja niitä tarvitseville. 
Jotta esteettömyys toteutuisi tulevaisuudessa nykyistä paremmin, tarvitaan sen tueksi kohdennettua koulutusta, ohjeita ja yhtenäisiä tulkintoja, raportissa ehdotetaan.

Lisätietoja

Niina Kilpelä
yliarkkitehti
p. 0295250019
[email protected]