Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ansökningsomgången för finansiering för inkluderande hållbarhetsarbete i kommunerna pågår

Miljöministeriet
13.9.2021 12.01
Pressmeddelande

Programmet Hållbar stad, som samordnas av miljöministeriet, har inlett en ansökningsomgång för försöksprojekt i kommuner som utvecklar interaktivt och inkluderande arbete för främjandet av hållbarhet.

I den pågående ansökningsomgången understöder miljöministeriet försök som testar och tar fram nya lösningar som det är möjligt att fortsätta att använda tills vidare och sprida annanstans. I utlysningen söks projekt som eftersträvar bestående förändringar i städer och kommuner. Försöksprojekt kan till exempel sträva efter något av följande mål:

  • Kommunens hållbarhetsarbete är invånarorienterat och inkluderande
  • Kommunernas interna tväradministrativa samarbete och ledning för hållbarhet stärks
  • Kommunens hållbarhetsarbete och dess ekonomiska nytta har gjorts synlig

Mandatperioden som nu börjat är av avgörande betydelse för att uppnå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, och merparten av målen ska förverkligas i kommunerna. Styrgruppen för programmet för hållbara städer drog upp riktlinjerna för utlysningens tema. Budskapet från de kommunala representanterna i styrgruppen var särskilt tydligt: Invånarorienterad verksamhet och aktivering krävs för att alla aktörer ska börja främja hållbar utveckling och målen ska uppnås.

Anslaget är sammanlagt högst cirka 800 000 euro. Understödet kan sökas av en stad eller en kommun. Vilken som helst annan aktör kan vara partner i projektet och samarbete mellan olika aktörer är mycket önskvärt. Projektet ska ha en anknytning till åtminstone två teman i programmet för hållbara städer: koldioxidsnåla, smarta, socialt hållbara och friska städer. Ansök om finansiering senast den 3 november 2021.

Programmet för hållbara städer som samordnas av miljöministeriet stimulerar hållbar utveckling i städer och kommuner i samarbete med ministerier, kommuner och övriga aktörer. Programmet har stärkt kommunernas hållbarhetsledning. Det har bidragit till att ställa upp mål för hållbarhet och följa upp genomförandet av arbetet. Kommunerna som deltagit i programmet har löst gemensamma utmaningar kring till exempel delaktighet, miljöns hälsofrämjande effekter och socialt hållbar cirkulär ekonomi. Hittills har över 40 utvecklingsprojekt inletts i programmet och cirka 80 kommuner och 50 andra aktörer har deltagit i dessa projekt.

Ytterligare information

Lisätietoja

Iina Heikkilä
Sakkunnig
miljöministeriet
tfn. 02952 50 448
[email protected]