Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismaat haluavat osallistua yhteisellä panostuksella EU-komission Uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2021 16.52
Tiedote

Pohjoismaiden asumisesta ja rakentamisesta vastaavat ministerit kokoontuivat Porvoossa tänään 22.11. keskustelemaan maiden yhteisistä tavoitteista ja toimista rakentamisen päästöjen vähentämiseksi. Uutena avauksena ministerit keskustelivat mahdollisuudesta ehdottaa komissiolle, että Pohjoismaat lähtevät yhteisellä toimenpiteellä mukaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen.

Ministerit päättivät perustaa ohjausryhmän kehittämään ja koordinoimaan Nordic Action -toimenpidettä Uusi eurooppalainen Bauhaus-aloitteen toteuttamiseksi Pohjoismaissa. Yhteishankkeen tarkoituksena on luoda kehitysalusta hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa tukevalle arkkitehtuurille ja kulttuurille. Toimenpide perustuu vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden julkilausumaan, jonka pohjoismaiset rakentamisen ministerit antoivat Reykjavikissa 2019.

”Tieteen ja teknologian ohella luovuus, kulttuuri ja muotoilu voivat olla ratkaisemassa aikamme suuria haasteita kuten ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Uusi eurooppalainen Bauhaus on juuri tätä, ja meiltä Pohjoismaista löytyy paljon osaamista koko Euroopan hyödyksi”, kuvaa kokouksessa puhetta johtanut ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Komission vuoden alussa käynnistämän Uusi eurooppalaisen Bauhaus -aloitteen tavoitteena on löytää parempia asumisen ja elämisen tapoja yhdessä kehittäen ja suunnitellen. Kulmakiviä ovat rakennetun ympäristön kestävä kehitys, kaikkien ihmisten osallisuus ja elinympäristöjen kauneus.

Pohjoismaista näkemystä aloitteeseen on koordinoinut ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva Suomi. Ympäristöministeriön yhdessä kumppanien kanssa järjestämissä verkkotilaisuuksissa on kerätty ideoita ja toiveita muun muassa arkkitehdeiltä, suunnittelijoilta, taiteilijoilta, opiskelijoilta, tutkijoilta ja muotoilijoilta Pohjoismaista ja niiden ulkopuolelta. Palautteen pohjalta koostettu pohjoismainen raportti esiteltiin komissiolle kesäkuussa 2021.

Yhteistyötä rakentamisen ilmastovaikutusten ja kiertotalouden arviointiin

Pohjoismaiden edustajat keskustelivat myös yhteistyön vahvistamisesta rakennusten ilmastovaikutusten ja rakentamisen kiertotalouden arvioinnissa sekä digitalisaation mahdollisuuksista rakennussäännösten harmonisointityössä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuonna 2019 hyväksytty visio entistä integroidummista Pohjoismaista on kirittänyt pohjoismaista rakentamisen yhteistyötä viime vuosina. Keväällä 2020 maat perustivat yhteisen ohjausryhmän koordinoimaan rakentamismääräysten yhtenäistämistä. Maat ovat myös linjanneet, että Pohjoismaiden tulee pitää yhtä erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksessa.

”Oli erittäin antoisaa tavata pohjoismaisia ministereitä ja virastojen johtajia heti ministerikauteni aluksi. Pohjoismailla on kunnianhimoa ja osaamista kirittää rakentamisen vähähiilisyyttä sekä kiertotaloutta. Yhteistyöllä varmistamme, että tehtävät toimet sopivat yhteen ja luovat kilpailuvalttia pohjoismaisille yrityksille”, kuvaa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Lisätietoja:

Erkki Perälä
Ministerin erityisavustaja
p. 050 465 8388
[email protected]

Kirsi Martinkauppi
Hallitusneuvos
p. 0295 250 177
[email protected]

Matti Kuittinen
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 268
[email protected]