Hyppää sisältöön
Media

Ohje vihreän siirtymän hankkeiden etusijasta lupakäsittelyssä valmis

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2023 12.35
Tiedote

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet vihreän siirtymän investointeja edistävien hankkeiden etusijasta lupakäsittelyssä. Aluehallintoviraston verkkopalvelusta löytyvät ohjeet on tarkoitettu sekä luvanhakijoille että aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 

Toiminnanharjoittaja voi hakea hankkeelle etusijaa ympäristönsuojelulain mukaisten ympäristölupien ja/tai vesilain mukaisten vesitalouslupien lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa tietyin edellytyksin vuosina 2023—2026. Etusijan tavoitteena on vauhdittaa lupahakemuksen käsittelynopeutta niin, että kokonaiskäsittelyaika olisi keskimääräisiä käsittelyaikoja lyhyempi. Etusijan saanut hakemus käsitellään muilta osin samoin prosessein ja kriteerein kuin muutkin lupahakemukset.

Etusijan voivat saada hakemukset, jotka koskevat

  1. energiatuotantolaitosta, joka tuottaa energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalaa ja siihen liittyviä vesitaloushankkeita;
  2. uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita;
  3. vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista;
  4. hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia;
  5. akkutehdasta ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.

Lisäksi hankkeen täytyy ottaa huomioon ei merkittävää haittaa -periaate toiminnassaan.
Etusijaa koskevalla lailla edistetään Suomen pyrkimystä ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Etusijaa koskevalla lainsäädännöllä edistetään Suomen pyrkimystä ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Esityksellä ja sen mukaisella lainsäädännöllä on myös kytkentä hallitusohjelman tavoitteeseen kiertotalouden lisäämisestä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä.

Lisäksi vihreän siirtymän investointien kannalta keskeiset valitukset käsitellään kiireellisinä hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2028.

Lisätietoja:

Sami Rinne, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 361, [email protected]