Hyppää sisältöön
Media

Natura 2000 -verkoston maastokartoituksia toteutetaan kesällä 2022

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2022 9.21
Uutinen

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden metsäisten luontotyyppien sijoittumista tarkennetaan kesän 2022 aikana osana Natura 2000 -verkoston täydentämistä.

Eräiden Natura 2000 -alueiden käytön haasteena on ollut tunnistaa luonnonsuojelulailla suojeltavien metsäluontotyyppien tarkka sijainti metsänkäyttöilmoitusten yhteydessä. Tietopohjaa parannetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Metsähallituksen toteuttamien luontotyyppi-inventointien avulla.

Natura 2000 -verkostoon kuuluu 1779 aluetta manner-Suomessa. Niistä tarkastellaan 208 aluetta, joilla esiintyy sellaisia metsäisiä luontotyyppejä, joiden luonnonarvojen turvaaminen edellyttäisi luonnonsuojelulain mukaista suojelua, mutta joiden toteutustavaksi sitä ei valtioneuvoston päätöksessä ole osoitettu. Alueet sijoittuvat eri elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueille alustavasti seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaa 1
Etelä-Savo 6
Häme 14
Kaakkois-Suomi 18
Kainuu 9
Keski-Suomi 34
Lappi 19
Pirkanmaa 13
Pohjois-Karjala 16
Pohjois-Pohjanmaa 18
Pohjois-Savo 13
Uusimaa 19
Varsinais-Suomi 28

Mikäli tarkastelussa osoittautuu, että luonnonsuojelulain mukaista suojelua edellyttävien metsäluontotyyppien sijoittuminen poikkeaa valtioneuvoston päätöksessä todetusta, toteutustapaa tarkennetaan valtioneuvoston päätöksellä.
Edellä mainitun lisäksi tarkastellaan edellytyksiä täydentää Natura 2000 –verkostoa kahden harvinaisen hyönteislajin, luhtakultasiiven ja kaskikeijun elinympäristöjen suojelemiseksi. Luhtakultasiipi esiintyy paikoin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Harvat havainnot kaskikeijusta sijoittuvat eri osiin maata.

ELY-keskukset tiedottavat kirjeellä maanomistajille hyvissä ajoin inventointien toteutuksesta. Inventointityö ei edellytä toimenpiteitä maanomistajalta.
Tarkennusehdotuksista kuullaan asianosaisia ja sidosryhmiä vuoden 2023 alkupuolella. Tavoitteena on, että valtioneuvoston päätös täydennyksistä ja tarkennuksista tehtäisiin loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja:

Leila Suvantola
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 433
[email protected]