Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmä hyväksyi meri- ja sisävesiliikenteen ja lentoliikenteen päästöjen vähentämistä koskevat periaatepäätösluonnokset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2021 16.27
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä hyväksyi osaltaan keskiviikkona meri- ja sisävesiliikennettä sekä lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat luonnokset periaatepäätöksiksi. Periaatepäätöksillä on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston yhteinen näkemys lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinoista huhtikuussa 2021.

Meri- ja sisävesiliikenteen periaatepäätöksen luonnokseen saatiin 48 lausuntoa ja lentoliikenteen periaatepäätöksen luonnokseen 42 lausuntoa. Meri- ja sisävesiliikenteen toimenpidekokonaisuuksia pidettiin pääosin kattavina ja niiden nähtiin vastaavan hyvin valmistelun pohjana ollutta fossiilittoman liikenteen tiekarttatyöryhmän työtä. Useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota eri markkinaehtoisten päästöjen vähennyskeinojen vaihtoehtoisuuteen kansainvälisessä liikenteessä. Lentoliikenteen osalta kannatettiin erityisesti kunnianhimoisten kansainvälisten päästövähennystoimien edistämistä, koska näin voidaan ehkäistä kilpailun vääristymistä. Myös uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöönoton tärkeyttä korostettiin.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli myös fossiilittoman liikenteen tiekartan lausuntoyhteenvedosta ja sen perusteella tehtävistä muutoksista tiekarttaan. Tiekartasta saatiin 349 lausuntoa. Niissä käsiteltiin eniten eri liikkumisvaihtoehtojen tulevaisuuteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä sekä liikkumisen hintaa. Tiekarttaan on koottu keinot, joilla kotimaan tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tiekartta kuvaa polun päästöttömään liikenteeseen vuoteen 2045 mennessä. Myös fossiilittoman liikenteen tiekarttaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös viedään valtioneuvostoon kevään aikana.

Lisätietoja

Johanna Juselius
Liikenne- ja viestintäministerin erityisavustaja
p. 0295 342 141
[email protected]

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]