Hyppää sisältöön
Media

Metropolialueen ja valtion yhteistyöllä hyvät edellytykset edistää ilmastotavoitteita

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2021 17.06
Tiedote

Metropolipolitiikan yhteistyöryhmä tarkasteli kokouksessaan 2.11., miten yhteistyötä hiilineutraaliuden ja kiertotalouden vauhdittamiseksi voidaan edelleen tiivistää ja vahvistaa. Metropolialueen kunnissa on sovittu ja sovitaan parhaillaan keinoja, joiden avulla ilmastotavoitteita viedään käytännössä eteenpäin.

Aika on otollinen ilmastotyölle, sillä sitä ohjaavia dokumentteja, kuten ilmastolakia ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, uudistetaan parhaillaan. Paikallistason päivittäinen ilmastotyö kunnissa konkretisoi ja kirittää kansallisen tason tavoitetta, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Metropolialueella on valmisteltu uusia kaupunki- ja kuntastrategioita, joissa ilmasto- ja kiertotalouskysymykset ovat vahvasti esillä.

”Meidän tehtävämme on varmistaa, että hyödynnämme käytössä olevat mahdollisuudet tehokkaasti ja yhteistyössä. Metropolialueella käynnissä olevat yhteistyöhankkeet tekevät näkyväksi kumppanuuden voiman ja sen, miten hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan käytännössä, ihmisten arjessa”, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kannustaa.

Monet metropolialueen kunnista ovat asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja tähtäävät hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilijalanjäljen keventämisessä tehdään merkittävää yhteistyötä alueen yritysten, asukkaiden, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Metropolialueella on riittävän suuri kriittinen massa erilaisia toimijoita, joiden yhteisellä kehittämisellä saadaan toimivia työkaluja jaettavaksi koko maahan. Malleista on kehitettävissä myös vaikuttavia, käytännössä koeteltuja vientituotteita.

Monet kaupunkien keinoista liittyvät rakentamiseen ja asumiseen, liikkumiseen, hankintoihin ja energiantuotantoon. Helsinki on aikaistanut Salmisaaren voimalan sulkemista. Espoo puolestaan on kehittänyt päästötöntä kaukolämpöä yhdessä Fortumin kanssa ja geolämpöä ST1:n kanssa. Vantaa kehittää jätteenpolttoa yhdessä vantaan Energian kanssa ja lentokentän seutua ympäristöystävällisemmäksi laajassa yhteistyössä. KUUMA-kuntien suunnitelmissa näkyvät muun muassa alueen läpi kulkevat liikenteen pääväylät. Kunnat panostavat muun muassa lasten ja nuorten ympäristövastuutaitoihin.

Kuntien oman työn rinnalla metropolipolitiikan yhteistyöryhmän alla toimiva hiilineutraaliustyöryhmä jatkaa yhteisten ilmastotavoitteiden edistämistä erityisesti viiden teeman avulla. Niitä ovat fossiilittoman liikenteen tiekartta, hiilineutraalius julkisissa hankinnoissa, energiatehokkuuden parantaminen rakennuskannassa, hiilineutraalien alueiden kehittäminen sekä kiertotalous rakentamisessa ja muissa materiaaleissa.

Hallitusohjelmassa on tunnistettu metropolialueen ja suurten kaupunkien mahdollisuudet synnyttää kestävää kasvua koko maahan. Metropolipolitiikalla tiivistetään valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä asioissa, jotka tukevat metropolialueen kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä sekä alueen erityishaasteiden ratkaisua. Yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa pureudutaan työllisyyden ja maahanmuuton kysymyksiin. Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän toimikausi on hallituskauden loppuun.

Lisätietoja

Jukka Vornanen
ministeri Mikkosen erityisavustaja
[email protected]
p. 040 555 4013

Olli Maijala
neuvotteleva virkamies
[email protected]
p. 0295 250 174