Hyppää sisältöön
Media

Merentutkimusalus Arandan hallinnoinnin ja ylläpidon vaihtoehtoja on selvitetty

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2019 6.36
Tiedote

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat:

Selvitysmies Markku Mylly on saanut valmiiksi raporttinsa tutkimusalus MTA Arandan eri vaihtoehdoista hallinnan ja ylläpidon järjestämiseksi.

Selvityksessä tarkasteltiin aluksen säilyttämistä SYKEllä, siirtoa SYKEltä jollekin muulle valtionhallinnon organisaatiolle ja myyntiä yksityiselle toimijalle. Selvityksessä käytiin läpi erityisesti Rajavartiolaitoksen, Merivoimien ja Arctia Oy:n hallinnointiedellytyksiä.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus asettivat keväällä 2019 merenkulkuneuvos Markku Myllyn selvittämään valtion omistaman MTA Arandan ylläpitoa, hallinnointia ja rahoitusta sekä niiden vaikutuksia merentutkimukseen ja -seurantoihin. Tällä hetkellä hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus. Aluksen varustamotoiminnasta huolehtii VG-Shipping Oy. Tämä sopimus päättyy viimeistään vuoden 2020 lopussa.

”Selvitys on tehty ripeästi toivotussa aikataulussa. Siihen on koottu hyvät pohjatiedot eri vaihtoehdoista ja arvioitu niiden kustannusvaikutuksia”, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka sanoo.

”Selvitysmiehen arvion mukaan nykytilanteen jatkaminen olisi varteenotettava vaihtoehto, mutta edellyttäisi lisärahoitusta. Ympäristöministeriö katsoo tarpeelliseksi jatkaa vielä keskusteluja muiden selvityksessä esitettyjen vaihtoehtojen yksityiskohtien tarkentamiseksi ja lopullisten päätösten tekemiseksi. Nyt tehty selvitys antaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat.”

MTA Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus, jonka peruskorjaus ja uudistus saatiin päätökseen viime vuonna. Alusta käyttävät Suomen ympäristökeskuksen lisäksi muun muassa Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos on ollut merkittävin SYKEn ulkopuolinen aluksen käyttäjä viimeisen viiden vuoden aikana, mutta Ruotsiin on valmistumassa oma merentutkimusalus. SYKE etsii aktiivisesti uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

”Arandalla on tärkeä rooli Itämeren tilan seurannassa ja tutkimuksessa. Suomen ympäristökeskuksen ydinosaamista on monitieteinen ympäristötutkimus, ei laivan hallinnointi. Olisi hyvä, että aluksen hallinnoinnista vastaisi taho, jolla olisi luontevat ja toimivat edellytykset tähän tärkeään tehtävään. Nyt on sopiva ajankohta arvioida huolella, miten aluksen hallinnointi tulevaisuudessa hoidetaan”, SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi toteaa.

Kehitettävästä hallinnointivaihtoehdosta riippumatta SYKE tulee vastaamaan jatkossakin Arandalla tehtävän tutkimuksen ja seurannan suunnittelusta sekä osaltaan toteutuksesta muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö:
Ympäristöneuvos Saara Bäck, p. 0295 250 337, [email protected]

Suomen ympäristökeskus
Pääjohtaja Lea Kauppi, p. 0295 251 700, [email protected]

Krista Mikkonen