Hyppää sisältöön
Media

Luontolahja-kampanja innostaa suojelemaan suomalaista luontoa

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2021 14.00
Tiedote

Tänään 18.6. käynnistyy Luontolahja-kampanja, joka kannustaa suojelemaan suomalaista luontoa. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan.

"Suomalainen luonto on todellinen lahja meille kaikille ja vastuunamme on turvata sen monimuotoisuus. Yksi tapa on suojella kauniit ja rakkaat kohteet tuleville sukupolville", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

"Edellisen kerran luontolahjoja annettiin Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi. Olimme hallituksessa yksimielisiä siitä, että kampanja ansaitsi jatkoa", toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Luontolahja-kampanja on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa ja sen toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Kampanja on jatkoa Suomi 100 –juhlavuoden kampanjalle, joka toteutettiin nimellä Luontolahjani satavuotiaalle. Vuonna 2017 kampanjassa perustettiin yhteensä 170 suojelualuetta, jotka ovat yhteensä 3064 hehtaaria. Kampanja ylitti siis reilusti tavoitteensa, joka oli 1800 hehtaaria.

Kampanjaan voivat osallistua yksityiset tahot

Kampanja on koko maan laajuinen, pois lukien Ahvenanmaa. Kampanjaan voi osallistua ottamalla yhteyttä osoitteessa ym.fi/luontolahja. ELY-keskukset perustavat tarjotuista alueista pysyviä yksityisiä luonnonsuojelualueita. 

Suojeltavien valtion alueiden suuruus on yhteensä enintään 5000 hehtaaria. Mukaan kampanjaan lasketaan kaikki yksityisten tahojen vuoden 2019 alusta suojeluun lahjoittamat kohteet. Kampanja kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Metsähallitus valitsee kampanjan lopussa valtion suojeltavat kohteet hallinnoimiltaan mailta. 

Myös kunnat ja seurakunnat voivat antaa oman Luontolahjansa, mutta niiden lahjoittamiaan alueita ei lasketa mukaan yksityisten lahjoittamaan hehtaarimäärään, jonka valtio tuplaa omilta mailtaan. Lahjoitetuista vesialueista valtio ei osoita vastinmaita.

Kohteeksi kelpaavat kaikki erityisen luonnonkauniit tai monimuotoiset kohteet

Kampanjaan voi ehdottaa kaikkia kohteita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle. Mukaan käyvät siis kaikki luonnonkauniit tai muuten edustavat kohteet. Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:

  • alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
  • alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;
  • alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
  • alue on erityisen luonnonkaunis;
  • alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
  • luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
  • alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jani Seppälä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 205, [email protected]

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, ympäristöministeriö, p. 050 348 1406, [email protected]

Metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 444, [email protected]

Ministeri Lepän erityisavustaja Annukka Kimmo, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 478 0226, [email protected]

Jari Leppä Krista Mikkonen