Hyppää sisältöön
Media

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 12.45
Tiedote
Ihmisiä luistelemassa jäällä talvisessa ympäristössä.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Suunnitelmassa kuvataan taakanjakosektorin toimenpiteet, joilla Suomi saavuttaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteen sekä tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Lausuntoja voi antaa 8.12.2021-14.1.2022.

Ilmastolain mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Lausuntokierrokselle lähetetyn ilmastosuunnitelman toimenpiteet tukevat hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. 

Suunnitelmassa kuvataan myös se, miten Suomi vähentää taakanjakosektorin päästöjä ehdotetun uuden EU-tavoitteen mukaisesti, eli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Taakanjakosektorille lasketaan liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon sekä F-kaasujen päästöt.

Keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat esimerkiksi liikenteen päästöjen puolittaminen ja öljylämmityksestä luopuminen. Päästöjä pyritään vähentämään pääasiassa erilaisin tuin ja avustuksin sekä muun muassa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteita korottamalla.

”Ilmastosuunnitelma luo näkymän siihen, millainen hiilineutraali Suomi 2035 on ja millä toimilla pääsemme sinne. Meidän on tärkeää varmistaa, että suunnitelman toimilla todella päästään ilmastotavoitteisiimme, ja siksi toivon lausuntokierrokselta laajasti näkemyksiä uusista ilmastotoimista”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.  

Ilmastosuunnitelma on laadittu rinnakkain työ- ja elinkeinoministeriön valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Strategiaan sisältyy sekä ilmasto- että energiapolitiikan linjauksia ja toimia, ja erityisesti päästökauppasektorille kohdistuvia päästövähennystoimia.

Ilmastosuunnitelma valmisteltu kansalaisia kuullen, toimet perustuvat tieteeseen

Ilmastosuunnitelma on laadittu ympäristöministeriön johdolla. Valmistelun tukena toimi työryhmä, jossa olivat edustettuina keskeiset ministeriöt sekä asiantuntijatahona ilmastolain mukainen tieteellinen asiantuntijaelin, Suomen ilmastopaneeli. Sektorikohtaisista linjauksista ja päästövähennystoimien määrittelystä on vastannut kunkin sektorin vastuuministeriö. Hallitus käsitteli ilmastosuunnitelman pohjana olevia linjauksia syksyn 2021 budjettiriihessä.

Eri osapuolien näkemyksiä tarvittavista päästövähennystoimista kerättiin valmistelua varten esimerkiksi satunnaisotannalla muodostetussa kansalaisraadissa, sidosryhmätapaamisissa, ilmastopolitiikan pyöreän pöydän käsittelyssä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevissa tilaisuuksissa sekä Saamelaiskäräjien neuvottelutilaisuudessa. Kansalaisten mielipiteitä suunnitelman toimenpiteistä kartoitettiin verkkokyselyllä, johon tuli peräti 18 000 vastausta. 

Suunnitelman vaikutusten arvioimisen tukena on toiminut mm. VTT:n koordinoima HIISI-hanke. Hankkeessa on analysoitu suunnitelman toimien vaikutuksia eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille ja ympäristölle. Samaa tietopohjaa hyödynnetään myös ilmasto- ja energiastrategiassa.

Lausuntokierros on kaikille avoin

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on lausuntokierroksella 8.12.2021-14.1.2022. 
Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset lausuntopalvelu.fi-sivustolla.
Lausuntokierroksella saatu palaute analysoidaan ja koostetaan ilmastosuunnitelman viimeistelyn tueksi. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa ilmastosuunnitelma selontekona eduskunnalle vuoden 2022 alussa.

Lisätiedot:

Riikka Yliluoma
ministeri Karin erityisavustaja
050 414 1682
[email protected]

Milja Henttonen
ministeri Karin erityisavustaja (haastattelupyynnöt)
050 599 3094
[email protected]

Magnus Cederlöf
ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö
029 5250 060
[email protected]