Hyppää sisältöön
Media

Jätelain rekisterisääntelyä koskevat muutokset lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2021 9.13
Tiedote

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille jätelain muuttamista koskevan lakiluonnoksen. Muutoksia ehdotetaan jätealan rekisterisääntelyyn sekä jätteen ammattimaisen kuljetus- ja välitystoiminnan hyväksymisedellytyksiin. Lausuntoja voi antaa 29.11. asti.

Lausunnoille lähetetty lakiesitys sisältää muutokset, joiden jatkovalmistelu irrotettiin EU:n jätesäädöspaketin toimeenpanoa koskevasta jätelain muutoksesta.

Esityksen mukaan Suomen ulkopuolella sijaitsevien jätteen kuljettajien ja välittäjien, joilla on Suomeen ulottuvaa toimintaa, olisi haettava hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Hyväksymisen edellytyksiä muutettaisiin siten, että kuljettajilta ja välittäjiltä vaadituista vakuuksista luovuttaisiin, ja niiden sijaan jätteen kuljettajilla tulisi olla yhteisön liikennelupaa. Toiminnanharjoittajien, joiden toiminta ei edellytä liikennelupaa, täytyisi olla luotettavia. Toimijan luotettavuus arvioitaisiin Harmaan talouden selvitysyksikön tekemien velvoitteidenhoitoselvitysten perusteella. Muutoksen tavoitteena on varmistaa mahdollisimman yhdenmukainen vaatimustaso kaikille toimijoille.

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön kaksi uutta tietopalvelua, jotka parantaisivat jätealan rekistereihin merkityistä toiminnanharjoittajista tarjolla olevaa tietoa. Jätehuoltorekisteriä koskevasta tietopalvelusta olisi tarkistettavissa jätehuoltorekisteriin merkityt jätteen kuljettajat ja välittäjät. Tuottajarekisteriä koskevasta tietopalvelusta voisi tarkistaa tuottajarekisteriin hyväksytyt tuottajat, tiedot tuottajayhteisöstä ja sen jäsenyrityksistä.

Käyttöön otettaisiin myös uusi rekisteri jätekuljetusten siirtoasiakirjoista. Se täydentäisi EU:n jätedirektiivin täytäntöönpanoa ja parantaisi siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien jätteiden kuljetusten valvontaa ja seurantaa sekä jätteistä tarjolla olevaa tietoa. Siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvat esimerkiksi vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet sekä lietteet.

Lisäksi jätelakiin tehtäisiin rekisterinpitäjien vastuita selkeyttäviä ja henkilöiden tietosuojaa parantavia täydennyksiä.

Lisätietoja

Sirkku Jaakkola
Hallitussihteeri
p. 0295 250 007
[email protected]