Hyppää sisältöön
Media

Det finns 13 miljoner euro för utdelning till projekt som främjar återvinning av näringsämnen och energieffektiv vid behandling av avloppsvatten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2020 10.41 | Publicerad på svenska 24.9.2020 kl. 10.54
Nyhet

Miljöministeriet startar ansökan om understöd för projekt som främjar tillvaratagande och återvinning av näringsämnen i avloppsvatten, förbättrar energieffektivitet eller tillvaratagande av energi vid behandling av avloppsvatten, eller stödjer symbioser för återvinning av näringsämnen. Ansökan pågår 24.9–30.10.2020. Stöden kan användas till år 2022.

I ansökan som nu inleds har man kombinerat stöden enligt miljöministeriets program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd (3 miljoner euro) med stöden avsedda för kommunernas snabbverkande åtgärder för främjande av energieffektivitet vid rening av avloppsvatten och återvinning av näringsämnen inom vattenförsörjning enligt statens fjärde tilläggsbudget år 2020 (10 miljoner euro), vilket innebär att det finns sammanlagt 13 miljoner euro att fördela.

Ansökan gäller projekt som främjar återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid behandling av avloppsvatten. Projekten för återvinning av näringsämnen kan vara symbioser för återvinning av näringsämnen, där olika aktörer bildar en verksamhetshelhet för återvinning av näringsrikt avfall, biflöden och/eller nyttigheter, tillvaratagandeprojekt i anläggningsskala för näringsämnen, särskilt fosfor, samt andra projekt för återvinning av näringsämnen inom vattenförsörjningen. Projekt för energieffektiv behandling av avloppsvatten kan anknyta till energibesparing, effektivisering av energianvändning och tillvaratagande av energi.

Miljöministeriet överväger från fall till fall de projekt som understöds och beloppet på det stöd som beviljas, vilket högst kan vara 60–80 procent av de godtagbara helhetskostnaderna.

Mer information om ansökan om stöd finns i utlysningen av understöd och bilagorna.

Mera information

Eventuella förfrågningar gällande ansökan görs skriftligen per e-post till:
Projektchef för RAKI-programmet, Riikka Malila, [email protected]