Programmet för återvinningen av näringsämnen

Återvinningen av näringsämnen främjar vattenskyddet och självförsörjningen i fråga om näringsämnen och energi

Raki-programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd inleddes 2012 och har genomförts redan under tre regeringsperioder. Vid sidan av de skyddande målen för vattnen har främjandet av cirkulär ekonomi, tryggandet av försörjningsberedskapen samt målen i anslutning till energiomställningen och skyddet av luften lyfts fram. Genom produktion av återvunna näringsämnen och förnybar energi ökar man också självförsörjningsgraden i fråga om näringsämnen och energi.

Programmet finansierar investeringar samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som utnyttjar näringsrika biomassor och sidåströmmar från tätbebyggelse och skapar förutsättningar för en lönsam marknad för återvunnet näringsämne. Utöver återvinning av näringsämnen stöds projekt som främjar energieffektiviteten och energineutraliteten i behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Med återvunna näringsämnen kan man ersätta oorganiska gödselmedel som tillverkats av jungfruliga råvaror och med förnybar energi fossila bränslen och samtidigt påverka minskningen av växthusgasutsläppen. Genom att utveckla lösningar för återvinningen av näringsämnen som främjar den gröna omställningen skapas ny affärsverksamhet, arbetstillfällen och exportmöjligheter.

Mer information om ansökningsomgångarna inom programmet finns under länken nere på sidan.

Programmet i statsrådets projektportal

Bekanta dig med programmet och hur det framskrider samt med resultaten och dokumenten från genomförda projekt.

Raki-programmets projektportal

Mer information

Riikka Malila, projektchef 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250160   E-postadress: