Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan vuoteen 2035 ulottuvasta ilmastosuunnitelmasta

Ympäristöministeriö
30.4.2021 8.09
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu kahdeksannen kerran maanantaina 3.5. Kokouksen aiheena on keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma. Pyöreä pöytä keskustelee suunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä sekä siitä, miten oikeudenmukaisuuden näkökulma voidaan huomioida suunnitelman valmistelussa.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa päivitetään siten, että se vastaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista ns. taakanjakosektoria. Tähän kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöt.

”Tänä vuonna päätettävä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma on tärkeä osa, kun rakennamme hiilineutraalia Suomea. Ilmastokriisin torjumiseksi tarvitaan toimia jokaisella alalla. Taakanjakosektorilla toimet liikenteen, maatalouden ja rakennusten lämmityksen päästöjen vähentämiseksi ovat keskeisimpiä”, kokouksen puheenjohtajana toimiva ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ilmastosuunnitelman toimenpiteillä yhdessä ilmasto- ja energiastrategian kanssa toimeenpannaan hallitusohjelman ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet. Ilmastosuunnitelman luonnos valmistuu kesällä 2021, ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021. Suunnitelman luonnoksesta järjestetään myös kaikille avoin lausuntokierros.

Suunnitelman laadinnan tueksi asetettiin lokakuussa 2020 työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt ja asiantuntijatahona on Ilmastopaneeli. Suunnitelmaa on valmisteltu kevään aikana vuorovaikutteisesti eri ryhmien kanssa. Valmistelussa on haluttu panostaa läpinäkyvyyteen ja kansalaisten mahdollisuuteen osallistua.

Juuri toteutettu ilmastotoimia arvioinut kansalaisraati on yksi vuorovaikutteisen valmistelun keinoista ja ensimmäinen laatuaan Suomessa. Satunnaisotannalla valitut raatilaiset puntaroivat suunniteltujen päästövähennystoimien reiluutta ja tehokuutta. Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksessa Turun yliopiston professori Maija Setälä esittelee pyöreälle pöydälle kansalaisraadin antia.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Krista Mikkonen