Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan ilmastolaista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2020 15.49
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu viidennen kerran keskiviikkona 2.12. Kokouksen aiheena on ilmastolain uudistus.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan siten, että tämä tavoite saavutetaan. Lakiin on tarkoitus sisällyttää hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040, sekä päivittää vuoden 2050 tavoitetta. Lisäksi lakiin sisällytetään maankäyttösektori ja hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite. Esityksen uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua lausunnoille keväällä 2021.

”Hiilineutraaliustavoitteen 2035 kirjaaminen ilmastolakiin antaa vahvan suunnan tulevien vuosien ilmastotyölle. Samalla siirtymä hiilineutraaliin Suomeen tulee tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti reilulla tavalla. Pyöreän pöydän keskustelu antaa tärkeää evästystä siihen, miten oikeudenmukaisuus tulee huomioida ilmastolain uudistuksessa”, sanoo pyöreän pöydän varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Mikkonen toimii kokouksessa puheenjohtajana.

Ilmastolain valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota osallistumiseen. Jo lain uudistuksen valmistelun alusta lähtien on järjestetty erilaisia kyselyjä, verkkokuulemisia ja keskustelutilaisuuksia, joissa on kuultu ihmisiä eri puolilta Suomea sekä erityisesti nuoria ja saamelaisia.

Valtioneuvosto asetti 27.2.2020 ilmastopolitiikan pyöreän pöydän, joka kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035. Ilmastolain uudistukseen liittyvää keskustelua voi seurata tunnisteella #ilmastolaki.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 0295 250 091, [email protected]

Ilmastolakia uudistavan työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, p. 0295 250 023, [email protected]

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos Merja Turunen, p. 0295 250 387, [email protected]