Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli ilmasto- ja energiastrategiasta sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2022 17.01
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli 6. kesäkuuta ilmasto- ja energiastrategiasta sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta, joiden valmistelu on loppusuoralla. Suunnitelmat on valmisteltu rinnakkain keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kanssa.

”Eduskunta hyväksyi toukokuussa uuden ilmastolain, jossa hiilineutraalius 2035 kirjattiin lakiin. Konkreettiset keinot tämän tavoitteen toteuttamiseksi linjataan nyt loppusuoralla olevassa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa ja ilmasto- ja energiastrategiassa sekä viime viikolla hyväksytyssä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa. Nämä kolme suunnitelmaa yhdessä kattavat kaikki Suomen päästöt ja toimet niiden vähentämiseksi”, sanoo ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategian luonnos oli lausunnoilla 14.4.-18.5.2022. Lausuntopalautteen ja ministerityöryhmän linjausten pohjalta viimeistelty strategia pyritään toimittamaan eduskunnalle kesäkuussa.

Strategiassa linjataan erityisesti päästökauppasektorin eli suuren teollisuuden ja energiantuotannon toimista hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035. Tavoitteisiin pyritään mahdollisimman kustannustehokkaalla, vaikuttavalla ja kestävällä tavalla. Strategiatyötä koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Myös maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa viimeistellään parhaillaan lausuntokierroksella saatujen lausuntojen pohjalta. Ensimmäistä kertaa laadittava koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen vaikuttavat ja kustannustehokkaat keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Suunnitelma edistää osaltaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumista vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä ja se on tarkoitus antaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle kesällä.

”Ennakkotiedot maankäyttösektorin muuttumisesta nielusta päästölähteeksi ovat hyvin huolestuttavia. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä päätti järjestää aiheesta kesäkuussa ylimääräisen kokouksen, jossa kuullaan muun muassa Luonnonvarakeskusta ja Ilmastopaneelia”, kertoo ministeri Kari.

Ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on valmisteltu koordinoidusti taakanjakosektoria koskevan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kanssa. 

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 414 1682
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.