Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsitteli ilmastolain uudistamista – hiilineutraalius 2035 lakiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2019 7.36
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui tänään neljännen kerran ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen johdolla. Ministerityöryhmä käsitteli ilmastolain uudistuksen aikataulua. Sidosryhmien kuuleminen ja selvitykset aloitetaan tänä syksynä. Hallituksen esitys uudistetuksi ilmastolaiksi valmistuu alkuvuodesta 2021.

”Hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä kirjataan ilmastolakiin ja näin saamme vahvan suunnan ilmastotyölle. Samalla lakiin otetaan mukaan maankäyttösektori ja lain ohjaavuutta vahvistetaan. Jo ensi keväänä teemme ministerityöryhmässä uudistuksen keskeiset linjaukset. Ilmastotyöhön tarvitaan mukaan koko yhteiskunta. Siksi sidosryhmien, esimerkiksi nuorten, yritysten ja järjestöjen kuulemiset aloitetaan jo tämän vuoden puolella”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ympäristöministeriö asettaa säädösvalmisteluun työryhmän, johon kutsutaan jäsenet keskeisistä ministeriöistä ja viranomaisista sekä ilmastopaneelista. Työryhmätyöskentely alkaa tammikuussa 2020. Ilmastolain uudistus valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lain ohjaavuutta vahvistetaan

Voimassa olevassa ilmastolaissa säädetään viranomaisia velvoittavasta ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä. Suunnittelujärjestelmä käsittää pitkän ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat sekä kansallisen sopeutumissuunnitelman. Suunnitelmien tarkoituksena on varmistaa kansainvälisen ja EU:n ilmastositoumusten saavuttaminen ja hillitä sekä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Hallitusohjelman mukaan ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä. Lakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Vuoden 2050 tavoitetta päivitetään ja lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040.

Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan ilmasto- ja energiastrategia, maankäytön ilmasto-ohjelma ja päivitetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa.

Ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta huomioiden sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Ilmastolain lisäksi ministerit keskustelivat kokouksessaan muun muassa liikenteen ilmastotoimien aikataulusta sekä luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta Helmi-ohjelmasta.

Lisätiedot:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, YM, p. 050 414 1682,
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteeri Outi Honkatukia, YM, p. 029 525 0272, [email protected]

Erityisasiantuntija Elina Vaara, YM, p. 358 50 572 3942, [email protected] (ilmastolaki)

Krista Mikkonen