Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Gratis webbutbildning hjälper arbetsmaskinsbranschen att minska sina utsläpp

Miljöministeriet
1.9.2021 8.45 | Publicerad på svenska 1.9.2021 kl. 16.23
Nyhet

De som använder arbetsmaskiner erbjuds nu verktyg för att minska sina utsläpp. En webbutbildning som är öppen för alla ger vägledning för att minska koldioxidutsläppen från byggarbetsplatser och andra aktörer som använder arbetsmaskiner samt utsläppen av små partiklar som är skadliga för hälsan. Utbildningen är en del av Green deal-avtalen för arbetsmaskinsbranschen.

Arbetsmaskiner har en egen betydande roll när det gäller att minska utsläppen. Många av de arbetsmaskiner som används på byggarbetsplatser drivs fortfarande med förbränningsmotor och de producerar merparten av koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner. En övergång till utsläppssnåla arbetsmaskiner och korrekta sätt att använda dem bidrar till att minska utsläppen.

När det gäller arbetsmaskinsbranschen och byggarbetsplatser har det under ledning av miljöministeriet ingåtts Green deal-avtal som syftar till att minska utsläppen genom frivilliga åtgärder. Den nya utbildningshelheten ingår i verkställandet av avtalen.

”Utbildningshelheten anknyter till stävjandet av klimatförändringen. Finland har som mål är att vara klimatneutralt år 2035. I Finland styr klimatlagen till utsläppsminskningar inom alla samhällsområden, också när det gäller arbetsmaskiner”, säger Tuomo Kalliokoski, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Syftet med webbutbildningen är förutom att minska växthusgasutsläppen också att minska sådana lokala utsläpp som är skadliga för hälsan, såsom små partiklar, kolmonoxid och kvävedioxid.

Tips för arbetsplanering och ett ekonomiskt körsätt

I utbildningen går man igenom till exempel hur utsläppen kan minskas genom arbets- och upphandlingsplanering och underhåll av arbetsmaskiner samt vilken betydelse inskolningen av arbetstagarna har. Utbildningen ger också tips när det gäller ett ekonomiskt körsätt.

”Det är svårt att omvandla de utsläppsminskningar som ett ekonomiskt körsätt medför till siffror, men metoden är kostnadseffektiv: utan några extra kostnader sparar man bränsle och producerar mindre utsläpp bara genom att följa principerna för ett ekonomiskt körsätt”, säger Katja Ohtonen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Utbildningen är i första hand avsedd för dem som använder arbetsmaskiner, maskinentreprenörer, byggarbetsplatsansvariga, beställarorganisationer och andra intresserade. Materialet är avgiftsfritt och har anpassats för kortvariga studier. Det lämpar sig både för självstudier och som undervisningsmaterial.

Webbutbildningen om utsläppssnåla arbetsmaskiner har producerats av Motiva och beställts av miljöministeriet.

Mer information:

Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner
Tuomo Kalliokoski
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
0295 250 053
[email protected]

Lokala utsläpp, luftvård
Katja Ohtonen
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 168
[email protected]