Hyppää sisältöön
Media

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 10.30
Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana.

Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat). Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnasta. Hankkeissa myös lisätään yleistä tietoisuutta vesien roskaantumisesta viestinnän keinoin.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on yksi ympäristöministeriön koordinoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Valtakunnallista avustushakua hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Harkinnanvaraista avustusta haettiin 32 hankkeelle.

”Taajamien hulevesien haitta-aineisiin ja laatuun ei olla kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin muihin päästölähteisiin. Suurin osa suomalaisista asuu kuitenkin taajamissa ja puhtaat lähivedet täytyy turvata niissäkin. Uudet hankkeet lisäävät tietoa hulevesien laadusta ja ratkovat paikallisia haasteita”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Avustettavat hankkeet

Hankkeista kerrotaan tarkemmin liitteessä.

 • Vesiensuojelun tehostamisohjelma, kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen. Avustettavat hankkeet, kesäkuu 2021

Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus (HuLaKaS)

 • Avustus: 233 012 euroa
 • Hakijat: Helsingin kaupunki, KYMP-toimiala, ympäristöpalvelut (yhteishanke: Lahden kaupunki, Wateco Oy, Aalto yliopisto)

Hula - Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi

 • Avustus: 132 996 euroa
 • Hakija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Mahanpuruja muovista -kaivonkansikampanja

 • Avustus: 74 564 euroa
 • Hakija: Pidä Saaristo Siistinä ry

Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan

 • Avustus: 171 381 euroa
 • Hakijat: Turun ammattikorkeakoulu Oy (yhteishanke: Helsingin kaupunki)

Jyväskylän hulevesirakenteiden vaikuttavuus (HULVA - hanke)

 • Avustus: 76 600 euroa
 • Hakija: Jyväskylän kaupunki

Papinpellon hulevesikosteikon laadullisen hallinnan parantaminen Rauman kaupunkialueella

 • Avustus: 40 000 euroa
 • Hakija: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

Välimaan hulevesien pilottirakenteen toimivuuden seuranta

 • Avustus: 12 500 euroa
 • Hakija: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Vaarallisten haitta-aineiden hallinta rakennus- ja purkutyömaiden hulevesissä

 • Avustus: 81 998 euroa
 • Hakija: Laki ja Vesi Oy Turku

Hulevesien laadun hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen (HuLa)

 • Avustus: 350 724 euroa
 • Hakijat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (yhteishanke: Itä-Suomen yliopisto UEF, BioSO4 Oy)

Hulevesijärjestelmien kasvillisuuden kyky pidättää haitallisia aineita ja jatkokäsittelyohjeistus

 • Avustus: 92 601 euroa
 • Hakija: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Huleveden hallinta kaupunkivaluma-aluelähtöisessä turvallisuussuunnittelussa (HULVATTU)

 • Avustus: 306 332 euroa
 • Hakijat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (yhteishanke: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Seuraavan haun painopisteenä viemäriylivuodot

Kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen teeman kolmas haku toteutunee syksyllä 2021. Haun painopisteenä on viemäriylivuodot. Hausta tullaan tiedottamaan erikseen myöhemmin haun sisällön tarkentuessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö, p. 0295 250 340, [email protected]

Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 159, [email protected]

Hankepäällikkö Anitta Sihvonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 064, [email protected]
 

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.