Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry 
Green deal -sopimus on lisännyt työkonealan sähköistymistä 

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2023 8.17
Tiedote

Tuoreen arvion mukaan ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton välisessä sopimuksessa* asetetut tavoitteet lisätä täyssähköisten työkoneiden käyttöä on saavutettu ennakoitua nopeammin. Sopimuksen (2019) tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Sopimuksen tavoitteisiin on sitoutunut 15 yritystä. Sitoumuksen tehneet yritykset edustavat merkittävää osaa työkoneiden vuokrauksesta, maahantuonnista ja tukkumyynnistä. Sopimuksessa olevat työkoneluokat ovat pieni osa koko työkannasta, mutta ne ovat keskeisiä vähäpäästöisyyden edistämisessä. 

Arvioinnissa seurattiin tavoitteiden edistymistä vuodesta 2019 vuoden 2022 loppuun. Täyssähköisten vastapainotrukkien osuus vuosittain toimitetuista oli jo 70 prosenttia vuoden 2022 lopussa. Tavoite oli 50 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä ja vähintään 70 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä.

Täyssähköisten nostimien osuudeksi vuokrakalustosta tavoiteltiin 80 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä. Tavoite on melkein saavutettu, vaikka saatavuusongelmat pandemian ja sodan aikana ovat pidentäneet toimitusaikoja ja uusia koneita on ollut vaikea saada. 
Täyssähköisten pyöräkuormaajien osuus toimitetuista koneista on kasvanut, ja vuodelle 2025 asetettu tavoite 5 prosenttia todennäköisesti saavutetaan.

Ympäristöministeriö rahoitti vähäpäästöiset työkoneet -koulutuskokonaisuuden. Koulutuksessa käsitellään työkoneiden päästöjen vähentämisen keinoja koneen käyttäjän, urakoitsijan ja tilaajan näkökulmista. Tällä hetkellä koulutuskokonaisuutta kehitetään. Teknisen Kaupan Liitto osallistuu koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. 

Ympäristöministeriö osallistui vuonna 2022 julkaistun työkoneiden kustannustehokkaita päästövähennystoimia tarkastelleen selvityksen ohjaamiseen. Lisäksi Teknisen Kaupan Liitto on edistänyt yhdessä ympäristöministeriön kanssa yhteistyötä päästöttömien työmaiden sopimuksen kanssa.

Suosituksia uusista toimista ja uusien yrityksien saamisesta mukaan

Sopimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi tarvitaan lisää sitoumuksen tekeviä yrityksiä. Yritykset voisivat lisätä kunnianhimon tasoa uusilla toimilla sekä asettamalla kunniahimoisempia tavoitteita sähköisen koneiden osuudelle valituissa työkoneluokissa.

Ympäristöministeriö teettää väliarvioinnit kaikista vapaaehtoisista sopimuksista. Näin voidaan seurata toimien vaikuttavuutta ja tuloksia sekä arvioida, miten toimet etenevät sopimuksen loppukauden aikana. Väliarvioissa esitetään myös muutosehdotuksia. Työkonealan sopimuksen arviointi on ensimmäinen väliarviointi, ja sen on toteuttanut ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton asiantuntijatyöryhmä.

Uusille sidosryhmille tilaisuus 30. lokakuuta

Sidosryhmille tarkoitettu tilaisuus järjestetään 30.10.2023. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen löytyy ympäristöministeriön sivulta.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija Salla Koivusalo p. 029 250 289, [email protected]

Teknisen Kaupan Liitto 
Johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro, p. 040 197 3414, [email protected]

*Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Sopimusten avulla voidaan tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä. Sopimuksissa voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä. Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksissa sovitaan sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuvien yritysten toimenpiteistä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.