Hyppää sisältöön
Media

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutus etenee

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2021 15.09
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsitteli fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutusta tiistaina 7. joulukuuta. Hallitus teki periaatepäätöksen liikenteen päästövähennyskeinoista toukokuussa 2021. Tämän jälkeen on saatu lisää tietoa EU:n ilmastopaketin ehdotuksista sekä etätyön, liikenteen palveluiden ja jakeluvelvoitteen mahdollisen noston vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin.

”Liikenteen päästöjä on vähennettävä ripeästi, jotta Suomi on hiilineutraali 2035. Monia tiekartassa linjattuja tukia on jo toteutettu ja työtä on jatkettava johdonmukaisesti. Kokonaisuus ratkaisee, ja meidän on varmistettava, että kotimaiset ja EU-tason päästövähennystoimet yhdessä riittävät tavoitteiden saavuttamiseen”, ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriötyöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

”Sähköautoista tulee valtavirtaa ja uusiutuvien polttoaineiden käyttö lisääntyy nopeasti Suomessa ja maailmalla. Hallituksen tavoite liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä on saavutettavissa. Ote ei saa herpaantua, vaan tiekartassa sovitut toimet on toteutettava määrätietoisesti”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenteen päästövähennyskeinoista saatu lisää tietoa

Lisää toimia tarvitaan arviolta noin 1,25 megatonnin verran, jotta hiilidioksidipäästöt puolittuisivat vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen tavoite on saavutettavissa, jos toteutetaan fossiilittoman tiekartan ensimmäisen vaiheen toimet eli tuet ja kannustimet ja jos tiekartan päästövähennyspotentiaalit etätyön ja liikenteen palveluiden osalta toteutuvat. Lisäksi tarvittaisiin EU:n ilmastopaketissa esitetty unionin laajuinen tieliikenteen päästökauppa ja muita lisätoimia, kuten esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto.

Lainsäädäntö velvoittaa polttoaineen jakelijoita jakelemaan tietyn osuuden uusiutuvaa biopolttoainetta vuositasolla, eli kun tankkaa bensiiniä tai dieseliä, joukossa on todennäköisesti myös uusiutuvaa biopolttoainetta. Jakeluvelvoite on voimassa olevan lain mukaan tällä hetkellä 18 prosenttia ja nousee asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä.

Kokonaisarviointi liikenteen ja koko taakanjakosektorin toimenpiteiden riittävyydestä tehdään budjettiriihen ilmastolinjausten mukaisesti maaliskuussa 2022.

Lisäksi ministerityöryhmä sai katsauksen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kansallisen strategiasuunnitelman valmistelutilanteesta lausuntokierroksen jälkeen ja keskusteli vesien- ja merenhoidon suunnitelmista.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
ministeri Emma Karin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma(at)gov.fi

Johanna Juselius
ministeri Timo Harakan erityisavustaja
p. 050 372 7062
johanna.juselius(at)gov.fi