Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli EU:n Fit for 55 -ilmastopaketista
EU:n 55-ilmastopaketti merkittävä, tarpeellinen ja tuo Suomelle mahdollisuuksia

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2021 14.48
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli keskiviikkona EU:n Fit for 55 –valmiuspaketista, jossa esitetään keinot, jolla EU vähentää päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Pyöreän pöydän jäsenet pitivät 55-pakettia merkittävänä ja tarpeellisena. Sen nähtiin myös tukevan Suomea oman hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamisessa ja tuovan mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Paketin toimeenpano lisää kestävien ratkaisujen kysyntää, mikä hyödyttää Suomea korkean osaamisen ja teknologian maana.

Pyöreä pöytä korosti kuitenkin myös haasteita, jotka liittyvät paketin laajuuteen ja ylipäätään ilmastopolitiikan monimutkaisuuteen. Kokonaisuuden hallinta ja yhteisvaikutusten tunnistaminen on vaativaa, ja hallinnonalat ylittävää tiivistä dialogia ja jatkuvaa vaikutustenarviointia tarvitaan.

Fit for 55 –lainsäädäntöpaketin ehdotukset koskevat päästökaupan kiristämistä ja laajentamista, maiden välistä taakanjakoa, sosiaalirahastoa, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, ajoneuvojen päästörajoja, maankäyttösektorin roolia sekä hiilitulleja ja energiaverotusta. Hallitus muodostaa kantansa ehdotuksiin yhteistyössä eduskunnan kanssa syksyn aikana, ja pyöreän pöydän keskustelu evästi myös kannanmuodostusta.

Päästökaupan vahvistamista ja laajentamista pidettiin ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä tärkeänä ja tervetulleena. Hiilen vahvempi hinnoittelu luo ennustettavuutta ja varmistaa päästöjen vähentämisen. Suomelle maiden välisessä taakanjaossa asetettua päästövähennystavoitetta pidettiin yhtä aikaa haasteellisena, mutta kuitenkin täysin mahdollisena ja tarpeellisena. Varauksellista tukea sai myös sosiaalisen ilmastorahaston perustaminen. Rahasto tukisi heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen ja puhtaaseen liikkumiseen. Keskustelussa nousivat esiin myös Suomen erityiskysymykset, jotka liittyvät muun muassa talvimerenkulkuun ja biomassan hyödyntämiseen.

Pyöreässä pöydässä korostettiin sitä, että toimien kustannuksia arvioidessa on tärkeää huomioida myös se, minkälaiset olisivat toimettomuuden kustannukset. EU-kansalaisten ja kuluttajien näkökulmasta oikeudenmukaista politiikkaa on sellainen politiikka, joka auttaa jokaista vähentämään omia päästöjään. Oikeudenmukaisuutta EU-maiden välillä lisää se, että EU:n ilmastotoimet ulottuvat entistä useampiin järjestelmiin.

Lisätietoja

Joonas Rahkola
Pääministerin erityisavustaja
p. 029 5160 990
[email protected]

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035.

Krista Mikkonen Sanna Marin