Hyppää sisältöön
Media

Asuntopoliittinen työryhmä ottaa kantaa asuntotuotannon tukiin ja asumisen laatuun

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 13.02
Tiedote

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä pohti jokaista suomalaista koskevaa kysymystä siitä, kuinka turvata hyvä ja kohtuuhintainen asuminen kaikille Suomessa. Työryhmän mukaan nykyisiä hyviä toimintamalleja, kuten valtion tukemaa asuntotuotantoa, tulee jatkaa ja kehittää yli hallituskausien.

Työryhmän näkemys Suomen asuntopolitiikan tilasta oli tilanneanalyysin ja kuultujen asiantuntijoiden perusteella hyvä. Kuitenkin esimerkiksi asuntomarkkinoiden jakautuminen vaikuttaa suomalaisten asumiseen ja asuntojen hintaan, ja suomalaisten velkaantuminen on lisääntynyt. Erityisesti nuorten omistusasuminen on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana.

”Asuntomarkkinoilla nähdään jyrkkenevää jakautumista alueisiin, joilla väestö vähenee, ja toisaalta kasvukeskuksiin, joilla asuntojen hinnat nousevat ja vuokrat ovat kovia”, työryhmän puheenjohtajana toiminut Hannele Pokka tiivistää. 

Valtion tulee tukea jatkossakin asumista eri keinoin

”Valtion roolin asuntopolitiikassa tulee säilyä vahvana. Keskustelimme siitä, voisiko valtio tukea suomalaisten mahdollisuuksia saada tarpeitaan vastaava asunto muullakin tavalla kuin tukemalla vuokra-asuntojen rakentamista. Mahdollinen kohtuuhintaisten omistusasuntojen tukeminen ja osuuskuntamallinen rakentaminen vaativat kuitenkin vielä kunnollista selvittelyä”, Pokka toteaa.

Työryhmä linjasi, että valtion asuntorahasto (VAR) tulee säilyttää ympäristöministeriön alaisena valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona. Työryhmä oli yksimielinen tarpeesta selvittää rahaston varallisuuden laajempaa käyttöä erilaisissa tukimalleissa, kuten kohtuuhintaisen omistusasumisen rahoituksessa. Erityisesti nuorten mahdollisuuksia omistusasumiseen voitaisiin edistää kehittämällä ASP-lainoja ja korottamalla lainojen enimmäismäärää vastaamaan nykyistä hintatasoa.

Valtion tukemalla asuntuotannolla on perinteisesti ollut Suomessa tärkeä rooli, ja joka kolmas asunto on rakennettu valtion tukemana. Työryhmä katsoo, että myös tulevaisuudessa ARA-tuotannon rooli on tärkeässä asemassa varmistamassa kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa ja ehkäisemässä segregaatiota. ARA-tuotanto täydentää tarvittaessa vapaarahoitteista asuntotuotantoa, ja siten auttaa hallitsemaan rakennusalan suhdanteita.

Valtion suurimpien kaupunkiseutujen kanssa solmimat MAL-sopimukset ohjaavat maankäyttöä, asumista ja liikkumista kestävään suuntaan. Työryhmän mukaan MAL-sopimukset ovat auttaneet kasvuseutujen edellytyksiä tuottaa uusia asuntoja, ja käytäntöä tulisi kehittää edelleen. Jotta asuntotuotanto voidaan varmistaa, on tarkasteltava kuntien tonttitarjontaa ja menettelyjä, joilla tontteja luovutetaan rakentajille. Väestöltään vähenevien alueiden asunto-osakeyhtiöiden kunnostuksia helpottamaan työryhmä ehdottaa, että yhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausmallin ehtoja parannetaan.

Työryhmä haluaa saada lisää näkyvyyttä asumiseen laatuun liittyville kysymyksille, minkä edistämiseksi se ehdottaa uudenlaisen asuntosuunnittelufoorumin perustamista. Sen avulla alan toimijat kävisivät vuoropuhelua asumisen laatuun liittyvistä asioista. Lisäksi vuokralaisen aseman parantamiseksi ehdotetaan tuomioistuinta kevyemmän riidanratkaisumenettelyn selvittämistä.

Hallituksen selonteko alkuvuodesta

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti työnsä 18.12. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle: ”Kiitokset työryhmälle paneutumisesta monisyiseen kysymykseen. Hallitus käy seuraavaksi huolellisesti läpi työskentelyn lopputuloksen ja tuo asuntopoliittisen ohjelmansa selontekona eduskunnalle alkuvuodesta.”

"Asuntopoliittinen kehittämisohjelma laaditaan kahdeksaksi vuodeksi, koska sen tarkoituksena on linjata asuntopolitiikkaa ja kehittämistä pitkäjänteisesti yli hallituskausien. Ohjelmassa tullaan muodostamaan kokonaiskuva asuntopolitiikan suunnasta ja tavoitteista", ministeri Mikkonen kertoo. Marinin hallituksen ohjelmassa esitetään lukuisia asuntopoliittisia toimia, joista moni on jo käynnissä.

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteli ympäristöministeriön asettama työryhmä, jossa olivat mukana asumisen asioista vastaavat ministeriöt ja virastot. Työryhmä kuuli sidosryhmiä ja keskusteli työtä seuranneen parlamentaarisen ryhmän kanssa. Seurantaryhmässä oli jäsen kaikista eduskuntapuolueista, ja sitä veti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lisätietoja

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]  
asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Hannele Pokka, p. 040 4822 772, [email protected]  hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, [email protected]