Asuntopoliittinen kehittämisohjelma

YM031:00/2019 Kehittäminen

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteltiin vuosina 2019-2021 ja se on annettu selontekona eduskunnalle 16.12.2021.

Eduskuntakäsittelyn tiedot eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/VNS_12+2021.aspx

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM031:00/2019

Asianumerot VN/9211/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.11.2019 – 30.10.2020

Asettamispäivä 15.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Keino Laaditaan asuntopolitiikan kehittämisohjelma

Tavoitteet ja tuotokset

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjausten, eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön ja parlamentaarisen seurantaryhmän linjausten pohjalta asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028. Työryhmä vastaa valmistelutyön aikataulutuksesta, tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuulemisesta, vaikutusten arvioinnista sekä tarvittavien selvitysten laatimisesta tai hankkimisesta.

Asuntopoliittiselle kehittämisohjelmalle asetetun parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on tukea asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua, ottaa kantaa ohjelman päälinjauksiin, arvioida ohjelman valmistelutyötä, edistää ohjelman valmistelua palvelevaa vuorovaikutusta erityisesti poliittisten toimijoiden kesken sekä osallistua asiaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tiivistelmä

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteltiin vuosina 2019-2021 ja se on annettu selontekona eduskunnalle 16.12.2021.

Eduskuntakäsittelyn tiedot eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/VNS_12+2021.aspx

Lähtökohdat

Hallitusohjelmassa todetaan, että asuntopolitiikasta laaditaan kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kahdeksan vuoden kehittämisohjelma. Ohjelman pohjaksi tehdään kattava selvitys asuntopolitiikan keskeisistä kehittämiskohteista. Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hallitusohjelmakirjauksen taustalla on eduskunnan syksyllä 2018 hyväksymä tarkastusvaliokunnan mietintö asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp; O 61/2016 vp). Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa kyseisessä mietinnössä esitettyjen kymmenen kannanoton toimenpiteet.

Lisää aiheesta

Hyvää ja kohtuuhintaista asumista kaikille

YM Tiedote 16.12.2021 14.44