Hyppää sisältöön
Media

Asumisneuvontaa lisäävä lakiesitys lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2022 12.31
Tiedote

Ympäristöministeriön valmisteleman lakiesityksen tavoitteena on ehkäistä asunnottomuutta parantamalla asumisneuvonnan saatavuutta asumismuodosta riippumatta.

Hallituksen tavoitteena on asunnottomien määrän puolittaminen kuluvan hallituskauden aikana ja asunnottomuuden poistaminen sitä seuraavina vuosina. Yhtenä keinona asunnottomuuden kitkemisessä käytetään asumisneuvontaa.

Lausuntokierrokselle siirtyvässä lakiesityksessä säädetään erityisesti asumisneuvontaan myönnettävistä valtionavustuksista, joita neuvontaa tarjoavat kunnat voisivat hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta.

Neuvontaa tarjolle asumismuodosta riippumatta

Lain avulla kuntia kannustetaan kehittämään ja laajentamaan asumisneuvontapalveluja niin, että neuvontaa olisi saatavilla riippumatta siitä, onko apua tarvitsevalla asukkaalla omistusasunto, vuokra-asunto tai muuhun hallintamuotoon perustuva asunto.

Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta, jota voitaisiin jakaa valtion talousarvion rajoissa enintään 80 prosenttia asumisneuvontapalvelun tuottamisen, laajentamisen tai kehittämisen kustannuksista. Avustusta saava kunta voisi puolestaan tuottaa asumisneuvontapalvelua itse tai hankkia sitä toiselta kunnalta, hyvinvointialueelta, vuokrataloyhteisöltä, yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestöltä.

Laki olisi aluksi voimassa määräaikaisesti vuosina 2023−2027. Lain ollessa voimassa ja määräajan päätyttyä sen toimivuutta ja myönnettyjen avustusten vaikuttavuutta arvioitaisiin kertyneiden kokemusten perusteella.

Tehokas keino asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn

Asunnottomuuden riski liittyy yhä useammin taloudellisiin ongelmiin, joista johtuvia asuntojen menetyksiä voidaan ehkäistä tehokkaasti juuri asumisneuvonnalla. Neuvontaa on tuettu vuodesta 2009 alkaen, ja sitä on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joissa se on todettu kustannustehokkaaksi keinoksi asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Asumisneuvontaa on tarjottu muun muassa kuntien vuokrataloyhtiöiden ja sosiaalipalvelujen toteuttamana, ja sitä ovat antaneet myös järjestöt ja yksityiset toimijat. Valtionavustuksiin perustuvan lakiesityksen tavoitteena onkin kohentaa asumisneuvonnan saatavuutta eri toimijoiden yhteistyötä parantamalla, ja alueiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen.

Lausuntoja lakiesitykseen voi antaa 31.5.2022 asti.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Matleena Haapala
hallitussihteeri
0295 250 332
[email protected]