Hyppää sisältöön
Media

Ryhti-hanke

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on käynnissä muutos, jossa alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Uusi toimintamalli syntyy yhteisesti sovituista tiedonrakenteista, lainsäädännöstä ja siitä, että tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta.

Ryhti-hankkeen tehtävänä on vuosina 2020–2024 luoda perusta koko maan kaavoitus- ja rakennuslupatiedon digitaaliselle hyödyntämiselle. Työ jatkuu vielä pitkään hankkeen jälkeenkin.

Pohja laadukkaalle ja turvalliselle tiedolle

Ryhti-hankkeessa kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain 1.1.2024 lähtien, jolloin myös uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

Uudistuksesta hyötyvät sekä tiedon tuottajat että sen käyttäjät.

  • Yhdenmukainen tieto on sujuvasti ja turvallisesti saatavilla, kun tarvitaan.
  • Päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla.
  • Laadukas tieto auttaa kehittämään julkisia palveluita ja monenlaista yritystoimintaa.
  • Investointi rakennetun ympäristön tietojen digitalisointiin maksaa itsensä takaisin.

Digitalisaatio on joukkue­laji

Uusi tapa hallita, tuottaa ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa syntyy yhteistyönä. Ryhti-hanke ja sen aikataulu kytkeytyy useisiin muihin, alan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hankkeessa ovat mukana kunnat ja maakuntien liitot, kiinteistö- ja rakennusalan toimijat, järjestöt, tietojärjestelmätoimittajat, aluehallinto sekä keskeiset ministeriöt ja virastot.

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto sekä DigiFinland. Tulevan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus, Syke.