Hyppää sisältöön
Media

Ryhti-hanke

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä. Tiedon liikkuminen organisaatioiden välillä on hankalaa, sillä tiedot ja järjestelmät eivät toimi yhteen. Tiedoissa on myös puutteita tai ne eivät ole ajan tasalla, ja valtakunnallisen tiedon saanti on hankalaa.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on käynnissä muutos, jossa alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Uusi toimintamalli syntyy yhteisesti sovituista tiedonrakenteista, lainsäädännöstä ja siitä, että tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta. Uusi yhdenmukaisempi tapa hallita, käyttää ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa on välttämätön, jotta alan digitalisaatio voi edetä

Ryhti-hankkeen tehtävänä on vuosina 2020–2024 luoda perusta koko maan kaavoitus- ja rakennuslupatiedon digitaaliselle hyödyntämiselle. Työ jatkuu vielä pitkään hankkeen jälkeenkin.

Lainsäädäntöä on kehitetty ja jatkokehitetään vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita yhtenäistää rakennetun ympäristön tietoja. Rakennetun ympäristön digitalisaation tarpeet ovat olleet lähtökohtana maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle. Laista on erotettu rakentamista koskevat säädökset omaksi rakentamislaiksi. Uusi rakentamislaki edellyttää, että uutta rakentamislupaa haettaessa tulee luvanhakijan toimittaa lupaa varten tarvittavat tiedot koneluettavassa muodossa. Kunta toimittaa rakennuksesta syntyvät suunnitelma- ja toteumamallit rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Alueidenkäyttöä koskevasta digitalisaatiosta säädettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin omat säädökset rakennetun ympäristön tietojärjestelmää säädettäessä. 

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki 1.1.2024.

EU edistää rakennustietojärjestelmien kehittämistä muun muassa Digital Building Log Book -aloitteessa. EU velvoittaa yhteentoimivaan kaava- ja rakennustietoon, joka on saatavilla rajapintojen ja latauspalveluiden kautta. Muutosta on onnistuneesti edistetty muualla, joten Suomessakaan ei ole varaa jäädä tässä kehityksessä jälkeen.