Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Ikääntyneiden asumisen ennakointia tulee vahvistaa kunnissa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 8.20
Tiedote 778/2020
Kuva: Riitta Supperi

Väestön ikärakenteen muutos jatkuu voimakkaana tulevina vuosikymmeninä. Siksi myös ikääntyneiden asumisen ennakointia ja muuttuviin tarpeisiin varautumista tulee vahvistaa kunnissa. Tämä käy ilmi selvityksessä ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen tilanteesta kunnissa.

Vuonna 2040 yli 200 kunnassa useampi kuin joka kolmas asukas on yli 65-vuotias. Ikääntyneiden asumiseen ei kuitenkaan kiinnitetä riittävästi huomiota. Kuntien strateginen ote ikääntyneiden asumisen kehittämiseen on vielä ohut. Vain neljännes kunnista on tehnyt ikäasumisen ennakointisuunnitelman. Selvityksen johtopäätöksenä kuntia suositellaan vahvistamaan ikääntyneiden asumisen kehittämistä osana päätöksentekoaan ja sisällyttämään asuinoloja parantavia ratkaisuja suunnitelmiinsa.

”Strateginen näkemys asumisen kehittämisestä voi sisältyä myös nykyisiin suunnitelmiin, mutta sen tulee olla kokonaisvaltainen. Monipuolinen asumisen ja koko asuinympäristön käsittävä kehittäminen on vielä liian harvinaista”, kertoo projektipäällikkö Jeremias Kortelainen Owal Groupista.

Kotona asumisen tukemisen tulisi ohjata kehittämistä, sillä kotona asuvien osuus ikääntyneistä kasvaa jatkuvasti. Ikääntyneiden toiveet ja tarpeet asumiselleen ovat erilaisia, ja niihin vastaamiseen tarvitaan monipuolisia asumisratkaisuja ja asumisen tukemisen keinoja. On myös tärkeää, että valtio jatkaa kuntien ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen tukemista.

Selvityksen perusteella kunnat voisivat hyödyntää nykyistä laajemmin ennakoinnin tukena jo olemassa olevia tietolähteitä sekä kartoittaa alueensa ikääntyneiden toiveita ja tarpeita esimerkiksi vanhusneuvostojen ja ikääntyneiden raatien avulla. Toimivaksi käytännöksi ovat osoittautuneet pitkäjänteisesti toimivat poikkihallinnolliset ryhmät, joissa edustettuina ovat vähintäänkin sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalvelut sekä asumisen ja teknisen toimen edustajat.

Kunnan tehtävä on tukea kansalaisten omaa ennakointia ja varautumista. Kansalaisille suunnattua neuvontaa ja opastusta erilaisista kotona asumista tukevista ratkaisuista tulisi olla tarjolla jo ennen toimintakyvyn heikkenemistä. Tällä hetkellä monet kuntien neuvontapalveluista on suunnattu iäkkäimmille kuntalaisille. Vanhusneuvostojen ja järjestöjen osaamista kannattaa hyödyntää vuorovaikutuksessa ja varautumisessa.

Owal Group Oy:n johdolla toteutettu selvitys liittyy ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman 2020–2022 toteutukseen.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Senior Consultant Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, p. 040 758 5893, [email protected]
Ohjausryhmän puheenjohtaja: asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, p. 02952 5009, etunimi.suku[email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.