Hyppää sisältöön
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Kommunerna bör bli bättre på att förutse äldres boende

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetfinansministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 8.20
Pressmeddelande 778/2020
Foto: Riitta Supperi

Befolkningens åldersstruktur kommer att förändras kraftigt även under de kommande årtiondena. Därför bör kommunerna bli bättre på att förutse äldres boende och förbereda sig på de förändrade behoven. Det framgår av en utredning av kommunernas framförhållning och beredskap i fråga om äldres boende.

År 2040 kommer fler än var tredje invånare i över 200 kommuner att ha fyllt 65 år. Trots det fäster man inte tillräcklig uppmärksamhet vid äldres boende. Kommunernas strategiska grepp för att utveckla äldres boende är fortfarande tunt. Endast en fjärdedel av kommunerna har en plan för att förutse äldres boende. Enligt utredningens konklusion rekommenderas det att kommunerna effektiviserar utvecklingen av äldres boende inom ramen för sitt beslutsfattande och tar in lösningar som förbättrar boendeförhållandena i sina planer.

”Det kan finnas ett strategiskt perspektiv på utvecklingen av boendet även i de nuvarande planerna, men det bör vara helhetsbetonat. Än så länge är det allt för sällsynt att boendet och hela boendemiljön utvecklas på ett mångsidigt sätt”, konstaterar projektchef Jeremias Kortelainen från Owal Group.

Utgångspunkten för utvecklingen bör vara att stödja boendet hemma, eftersom andelen äldre som bor hemma ökar hela tiden. De äldre har olika önskemål och behov när det gäller boendet, och för att svara på dessa behövs mångsidiga boendelösningar och metoder för att stödja boendet.  Det är även viktigt att staten fortsätter stödja kommunernas framförhållning och beredskap i fråga om äldres boende.

Enligt utredningen bör kommunerna i större utsträckning än för närvarande utnyttja befintliga informationskällor som stöd för att förutse boendet samt kartlägga önskemålen och behoven hos de äldre i regionen till exempel med hjälp av äldreråd. Ett effektivt förfarande har visat sig vara tvärsektoriella grupper som arbetar på lång sikt och som representerar åtminstone social- och hälsovårdens äldreservice, boendet och den tekniska sidan.

Kommunerna ska hjälpa invånarna att förutse och förbereda sig för sin egen situation. Invånarna bör erbjudas rådgivning och handledning om olika lösningar för att bo kvar hemma redan innan funktionsförmågan försämras. För närvarande riktar sig många av kommunernas rådgivningstjänster till de äldsta kommuninvånarna. Äldrerådens och organisationernas expertis bör utnyttjas i interaktionen och beredskapen.

Utredningen har utförts under ledning av Owal Group Ab och hänför sig till genomförandet av miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende 2020–2022.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Mer information:

Senior Consultant Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, tfn 040 758 5893, [email protected]
Styrgruppens ordförande: boenderåd Raija Hynynen, miljöministeriet, tfn 02952 5009, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.