Varmennus­todistus

Varmennustodistus korvasi varmennetun käyttöselosteen 1.7.2013 alkaen, kun laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) tuli voimaan. Varmennustodistus on Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely.

Jos rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamiseen ei voida osoittaa eurooppalaiseen harmonisoituun tuotestandardiin perustuvalla CE-merkinnällä tai tuotteelle ei ole myönnetty eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa kelpoisuuden käyttämällä kansallista hyväksymismenettelyä, esimerkiksi varmennustodistusta.

Sen avulla valmistaja osoittaa, että tuotetta voi käyttää rakentamiseen, koska se täyttää sille lainsäädännössämme asetetut vaatimukset. Rakentaja voi varmennustodistuksella todentaa tuotteen kelpoisuuden hakiessaan rakennuslupaa tai rakennusvalvonnan yhteydessä.

Varmennustodistus on tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyempi menettely rakennustuotteen hyväksymiselle.

Varmennus­todistuksen hankkiminen

Varmennustodistuksen hankkiminen on vapaaehtoista valmistajalle.

Varmennustodistuksen antaa ympäristöministeriön hyväksymä toimielin. Varmennustodistuksessa annettavat tiedot vaihtelevat tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti. Toimielin antaa varmennustodistuksen joko tuotteen valmistuksen jatkuvan varmentamisen tai toimituseräkohtaisen näytetarkastuksen perusteella.

Varmennustodistus edellyttää valmistajan suorittamaa tuotannon aikaista omaa laadunvalvontaa ja laadunvalvonnan varmentamista laadunvalvonnan varmentajan toimesta.

Mille tuotteille varmennus­todistus?

Varmennustodistusta voidaan käyttää rakennustuotteiden hyväksymiseen, kun kysymys on rakennustuotteista, joilla on vaikutusta rakennuksen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. Niiden täyttymisen kannalta vaativammat rakennustuotteet hyväksytään tyyppihyväksynnällä ja vähemmän vaativien tuotteiden hyväksyntään käytetään varmennustodistusta.

Varmennustodistuksella voidaan kuitenkin hyväksyä myös rakennustuotteita, joilla voi olla merkittävää vaikutusta rakennuksen olennaisiin teknisiin vaikutuksiin. Tätä käytetään, kun tuotteet ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat paremmin varmennustodistuksella hyväksyttäviksi.

Ympäristöministeriö hyväksyy yhtenäiset arviointiperusteet tuoteryhmille.

Varmennus­todistusmerkki

Hyväksytyn toimielimen on käytettävä varmennustodistuksessa merkkiä, josta on säädetty ympäristöministeriön asetuksessa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä.

Arviointi­perusteet

Alla olevasta listasta löytyvät varmennustodistuksen arviointiperusteet eri tuoteryhmien osalta. Lista täydentyy työn edetessä.