Suomen kiertotalouden tilannekuva ja skenaariot vuoteen 2035

Tiistai 12.3.2024 klo 13.00 –  15.00

työ- ja elinkeinoministeriö ympäristöministeriö

Missä: Teams 

Mitä: Kiertotaloudella on hyvät mahdollisuudet taittaa luonnonvarojen kulutuksen kasvu ja samalla edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kiertotaloutta tukevat toimenpiteet eivät ole ristiriidassa talouden vahvistamisen kanssa, päinvastoin. Suomen kiertotaloustoimintaan tarvitaan kuitenkin lisää kunnianhimoa ja toteutuksen tueksi ohjauskeinoja, jotta Suomi voisi lunastaa paikkansa kiertotalouden kärkiryhmässä. Suomen ympäristökeskuksen johtama tutkimuskonsortio kertoo Suomen luonnonvarojen kulutuksesta sekä luonnonvarojen käytön skenaariotyön tuloksista.

Skenaariotyö on Suomen ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen kiertotalousarviointi. Työllä kuvataan ja arvioidaan ensimmäistä kertaa eri toimijoiden mahdollisuutta toteuttaa laaja-alaista kiertotaloussiirtymää ja sen vaikutuksia kansantalouteen ja ympäristöön vuonna 2035. Skenaariotyö tukee kiertotalouden green deal -prosessia, jossa tavoitellaan eri toimijoiden vapaaehtoisia sitoumuksia kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kiertotalouden tulevaisuudesta Suomessa!

Ohjelma:

  • Tervetuloa, Jarmo Muurman, YM

  • Missä mennään luonnonvarojen käytön osalta ja miltä tulevaisuus näyttää?  Jyri Seppälä, Hannu Savolainen, Johanna Niemistö, Mari Heikkinen ja Saana Springare, Syke

  • Kysymykset ja keskustelu

  • Kiertotalouden green deal on yksi keino vauhdittaa kiertotalouden strategista edistämistä avainsektoreilla, Taina Nikula, YM
     

Ilmoittautumiset pyydetään oheisella lomakkeella viimeistään maanantaina 11.3.: 

TÄSTÄ LOMAKKEELLE  |    Lyyti.fi (avautuu uudella välilehdellä)

 

Tervetuloa linjoille !

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö