Ajankohtaista MARA-asetuksen soveltamisesta ja MASA-valmistelun etenemisestä

Torstai 24.9.2020 klo 9.00 – 11.45

ympäristöministeriö

Webinaari (Teams)

Kestävää kiertotaloutta on viime vuosina pyritty edistämään sääntelyä sujuvoittamalla - käytännössä rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajentamalla (MARA-asetus ja MASA-asetuksen aikaisempi valmistelutyö). MARA-asetuksen mittava uudistus ja asetuksen soveltamisohje voivat vaatia asiantuntijatukea toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. Koulutuspäivän tavoitteena on tukea MARA-asetuksen soveltamista valtakunnallisesti käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja hyvien toimintatapojen löytämiseksi ja jakamiseksi. Lisäksi käydään läpi maa-ainesjätteiden ja ylijäämämaiden hyödyntämistä koskevan lainsäädäntövalmistelun ajankohtainen tilanne.

Kohderyhmä: jätemateriaalin tuottajat, rekisteröinti-ilmoitusten tekijät, ELY-keskusten ja kuntien ympäristöviranomaiset

 

Ohjelma

Torstai 24.9.2020

9.00
Tilaisuuden avaus
Anna-Maija Pajukallio, YM

9.15
MARA-asetuksen soveltaminen ja siinä esille noussutta (pdf)
Jani Salminen, SYKE

10.00
Kysymyksiä ja keskustelua

10.30
Maa-ainesjätteiden ja ylijäämämaiden hyödyntämistä koskeva lainsäädäntötyö (pdf)
Jussi Reinikainen, SYKE

11.15
Keskustelua

11.45
Tilaisuus päättyy