Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivä

Maanantai 31.8.2020 klo 8.45 – 16.20

ympäristöministeriö

 Etäyhteydellä (Zoom)

Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät ovat vuosittainen ELY-keskusten ympäristövastuualueen ja aluehallintoviraston maatalousasioita hoitaville viranomaisille ja kuntien ympäristöviranomaisille suunnattu päivä. Tämän vuoden teemoina ovat ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja sekä muita ajankohtaisia maatalouden ympäristönsuojeluun liittyviä aiheita.

Tervetuloa osallistumaan videokokouksena toteutettavaan koulutukseen.Koulutuksen järjestäjänä Ympäristöministeriö ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Koulutus toteutetaan Zoom –sovelluksella, ilmoittautuneille lähetetään linkki.

Kohderyhmä: Maatalouden ympäristönsuojelun parissa työskentelevät viranomaiset ELY-keskuksissa, aluehallintovirastoissa sekä kunnissa.

Lisätietoja Johanna Helkimo, [email protected]

Ohjelma

Maanantai 31.8.2020

9.00
Tilaisuuden avaus;
Tarja Haaranen, luontoympäristöosaston ylijohtaja YM

9.10
Lämmittelyä aiheeseen

9.30
Ympäristöministeriö ajankohtaiset (pdf),
Sonja Pyykkönen,erityisasiantuntija, YM

10.00
Vesiensuojelun tehostamisohjelman maatalouden toimista (pdf),
Johanna Helkimo, erityisasiantuntija, YM

10.15
YVA-menettely maatalouden hankkeissa (pdf),
Essi Römpötti, erityisasiantuntija, YM

10.35
Tauko

10.50
Eläinsuojien ilmoitusmenettelyyn liittyviä kysymyksiä (pdf), YM

11.20
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (pdf),
Päivi Mäntymäki, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Teema: Ilmasto

11.35
Ilmastoasioiden huomioiminen luvituksessa -hanke (pdf),
Kimmo Silvo, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus

11.50
Tauko

12.30
Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen suunnittelussa (ClimVeTuri) (pdf),
Noora Veijalainen, hydrologi, SYKE

13.00
Maa- ja metsätalousministeriön ilmasto-ohjelma (pdf),
Hanna Mattila , neuvotteleva virkamies, MMM

Teema:  Maatalouden ympäristönsuojelun uusimmat tuulet ja tekniikat

13.25
Hajujen esiintymisen mittaaminen ja hajuhaitan arviointi (pdf),
Tuula Kajolinna, tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Hajujen mallintaminen (pdf),
Katja Lovén, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos

13.45
Lannankäytön ajankohtaiset edistämistoimet (pdf),
Sari Luostarinen, erikoistutkija, LUKE

14.05
Ryhmätyöskentely, jossa aiheena edellä mainitut aihepiirit

14.35
Tauko

14.50
Selvitys kotieläintiloilla ja turkistarhoilla syntyvistä valumavesistä (pdf),
Maarit Hellstedt, tutkija, Luke

15.20
Maatilojen kemikaalien käsittely ja varastointi. Valmisteilla olevasta uudesta ohjeesta (pdf),
Johanna Flood, suunnittelija, Hämeen ELY-keskus

15.40
YLVA raportointi ja valvonnan maksullisuus (pdf),
Juha Lahtela, neuvotteleva virkamies, YM

16.10
Loppusanat
Anne Polso, ryhmäpäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

16.20
Tilaisuus päättyy