Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa

Keskiviikko 13.5.2020 klo 13.00 –  16.15

ympäristöministeriö

Etäyhteydellä, linkki osallistumiseen välitetään ilmoittautuneille

Työpaja liittyy SYKEn toteuttamaan ”Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa” –hankkeeseen. Työpaja on tarkoitettu niille YVA- ja SOVA-tehtäviä hoitaville valtion ympäristöhallinnon virkamiehille, jotka haluavat aktiivisesti osallistua vuoropuheluun aihepiiristä SYKEn kanssa sekä olla osaltaan edistämässä hankkeessa tuotettavia suosituksia.

Ohjelma

Keskiviikko 13.5.2020 

13.00
Tilaisuden avaus 

13.10
Millä tavoin ilmastovaikutukset ovat relevantteja hankkeiden ja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnissa? (pdf),
johdanto keskusteluun Mikael Hildén        

13.20
YVA Kansainväliset ja Suomen tähänastiset kokemukset ilmastomuutoksen arvioinnista (pdf),
Hanna Mela ja Uula Saastamoinen

13.45
Aktivoiva äänestys & ohjeistus työryhmätyöskentelyyn,
Mikael Hildén

14.00
Virtuaalista työpajatyöskentelyä I: Mitä yhteysviranomainen voi perustellusti vaatia           

  •  Mitä vaikutuksia tulisi painottaa? (priorisointi, hillintä vs sopeutuminen)
  •  Mitkä ovat merkittävimmät pullonkaulat ilmastovaikutusten huomioon ottamisessa yva-prosessissa?
  •  Minkä tyyppinen ohjeistus olisi erityisen hyödyllinen yhteysviranomaisen  työn kannalta?

14.30
Tauko

14.40
Virtuaalista työpajatyöskentelyä II: Miten varmistaa johdonmukaisesti, että ilmastovaikutukset on käsitelty laadukkaasti läpi yva prosessin?

  • tasapainoilu suhteessa muihin ympäristövaikutuksiin (merkittävyys)
  • tasapaino hillintä vs sopeutuminen ja niiden mahdollinen vuorovaikutus
  • joustavuus asioiden kehittyessä arvioinnin aikana (myös osallistumisen  kautta – esiin nousevat kysymykset)
  • miten johdonmukaisuutta voisi edistää? voiko esimerkiksi alueellisilla/kunnallisilla  ilmastotiekartoilla olla joku rooli? muut keinot?

15.15
Työryhmätöiden purku

15.30
Ilmastovaikutusten arviointi SOVAssa (pdf),           
Hanna Mela ja Uula Saastamoinen

15.40
Keskustelua SOVAsta ja alueviranomaisen roolista

16.00
Yhteenveto: erityiset kehittämiskohteet (tiedontarpeet) ja seuraavat askeleet hankkeessa

16.15
Tilaisuus päättyy