Jätealan neuvottelupäivät

Tiistai 11.2.2020 klo 9.00 – keskiviikko 12.2.2020 klo 13.00

Ympäristöministeriö

Paikka: Ulkoministeriö / Pressiaula, Kanavakatu 3, Helsinki

Päivien tarkoituksena on keskustella jätteisiin ja jätelainsäädäntöön liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Kohderyhmä: Jätealan neuvottelupäivät on ensisijaisesti tarkoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä aluehallintovirastoissa jäteasioihin liittyvissä tehtävissä työskenteleville henkilöille.

Ohjelma

Tiistai 11.2.2020

Puheenjohtaja Anna-Maija Pajukallio YM

9.30
Neuvottelupäivän avaus,
Anna-Maija Pajukallio YM

9.40 
Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus
Ajankohtaisia jäte- ja kiertotalousasioita
 (pdf),
Anna-Maija Pajukallio YM
Jätelain ja –asetusten uudistus,
Riitta Levinen YM
Jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksymismenettelyyn tulossa olevat muutokset,
Kaija Järvinen YM
Jätesuunnittelu,
Sirje Stén YM

11.10
Jätevakuuksien toimivuus ja ajantasaisuus (pdf),
Satu Lyytikäinen AVI
Kommenttipuheenvuoro (pdf),
Sini Pietilä YM

11.50
Pohdintoja BAT-päätelmien soveltamisesta kuonan ja pohjatuhkan käsittelyssä (pdf),
Katriina Koivisto AVI

12.00
Tauko

Puheenjohtaja Sirje Stén YM

13.00
Ajankohtaista seurannasta ja raportoinnista
Materiaalitehokkuusryhmä (pdf),
Marja Rantanen ELY         
YLVA-tietojärjestelmä jätetietojen näkökulmasta (pdf),
Päivi Laurila ELY
YLVA-tietojärjestelmä jätetietojen raportointi (pdf),
Tarja Anttila ELY
Jätealan direktiivien uudet raportointivaatimukset (pdf),
Eevaleena Häkkinen YM
Materiaalitori ja jäte- ja tuotetietojärjestelmä,
Jenni Lehtonen YM

Keskustelua ryhmissä

15.10
Keskustelujen purku

15.50
Loppukeskustelu ja kaatopaikkakerhon nimikilpailun voittajan julkistaminen

16.00
Päivän päätö

Keskiviikko 12.2.2020

Puheenjohtaja Riitta Levinen YM

9.00
Käytöstä poistetut ja hylätyt kaivannaisjätteiden  jätealueet luettelon päivitys ja tarkemmat kohdetutkimukset (pdf),
Auri Koivuhuhta YM ja Nina Lehtosalo YM           

9.30
Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma
Tarkastussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf),
 Hannele Nikander SYKE
Kokemuksia kv-jätesiirtoihin liittyvästä valvonnasta ELY:ssä (pdf),
 Vesa Suominen ELY

10.20
Öljyjätehuollon valvonta (pdf),
Else Peuranen YM

10.40
Tauko

11.00
End-of-Waste
EoW uudistuvassa jätelainsäädännössä,

Kaija Järvinen YM
Tuleva betoni EoW-asetus (pdf),
Jani Salminen SYKE
Kokemuksia tapauskohtaisista EoW-päätöksistä (pdf),
Marja-Terttu Parsama AVI
EoW EU:n lannoitevalmisteasetuksessa (pdf),
Titta Berlin, MMM

12.50
Loppusanat ja loppukeskustelu

13.00
Tilaisuus päättyy