Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet delar ut en halv miljon euro till klimatprojekt i kommunerna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2019 9.25
Nyhet

Miljöministeriet utlyser finansiering för sådana projekt i kommuner och regioner som syftar till att minska växthusgasutsläppen från uppvärmning av byggnader, användning av arbetsmaskiner, avfallshantering, användning av F-gaser, trafik och transport samt jordbruk. Omkring en halv miljon euro har reserverats för projekten. Utlysningen av understöd ingår i projekthelheten Kommunernas klimatlösningar, som pågår 2018–2020 och som ska påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskap eller ett konsortium som dessa bildar. Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 60 procent av kostnaderna för projektet, dock högst 50 000 euro per projekt. Ansökningstiden går ut den 15 april 2019.

Mer information

Miia Berger, sakkunnig, tfn +358 295 250 265, [email protected]