Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Sallatunturin kansallispuiston valmistelu etenee – lakiluonnokseen pääosin myönteisiä lausuntoja

Ympäristöministeriö
26.3.2021 13.58
Tiedote

Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja Sallatunturin kansallispuiston Iakiluonnoksesta 18.1.–1.3.2021. Ehdotuksesta annettiin yhteensä 37 lausuntoa. Lausunnoissa korostui myönteinen suhtautuminen uuteen kansallispuistoon. Kansallispuistolle ehdotettiin useassa lausuntopalautteessa nimeksi Sallan kansallispuistoa. Lausunnot hyödynnetään jatkovalmistelussa.

”Lämmin kiitos kaikille Sallatunturin kansallispuiston lakiluonnosta kommentoineille. Uusi kansallispuisto on yhteinen hanke, ja iloitsen siitä, että paikalliset tahot niin innolla sitä edistävät”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Lausuntokierroksella olleessa hallituksen esityksen luonnoksessa Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin noin 9965 hehtaarin laajuisena Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Alue sijaitsee Sallan kunnassa ja on kokonaan valtion omistuksessa.

Lausuntopalaute pääosin myönteistä – erityisesti metsästys ja paikallisten oikeudet puhuttavat

Pääosa lausunnonantajista suhtautuu myönteisesti Sallatunturin kansallispuiston perustamiseen. Useissa lausunnoissa puiston nimeksi esitetään Sallan kansallispuistoa, minkä katsotaan mm. soveltuvan kansainväliseen markkinointiin ehdotettua Sallatunturin kansallispuistoa paremmin.

Lausuntopalautteesta yleisesti nousseita teemoja olivat kansallispuiston metsästysjärjestelyt, paikallisten asukkaiden ja yksityisten maanomistajien oikeudet sekä poronhoidon edellytysten turvaaminen. Useissa lausunnoissa esitettiin lisäksi tieyhteyden rakentamista kansallispuiston alueella kulkevien Aatsinginhaudan ja Latvajärven metsäautoteiden välille. Kansallispuiston rajaukseen esitettiin myös merkittäviä laajennuksia ympäröiville valtion omistamille, osin suojelluille maille.

Kansallispuiston valmistelua jatketaan ja lausuntopalaute huomioidaan luonnonsuojelulain kansallispuistosäännösten sallimissa puitteissa. Ympäristöministeriön tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnalle kuluvan kevätistuntokauden 2021 aikana.

Lisätietoja

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 050 348 1406, [email protected]

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, p. 0295 250 064, [email protected]

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. 0295 250 433, [email protected]