Hoppa till innehåll
Media

Digitala innovationer satte fart på EU-ordförandeskapet inom region- och stadsutvecklingen

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2019 16.15 | Publicerad på svenska 16.9.2019 kl. 10.41
Nyhet
Alueellisen koheesion ja kaupunkipolitiikan virkamieskokouksen osallistujia

Hur är de uppfinningar och innovationer som digitaliseringen möjliggör i framtidens städer och på vilka olika sätt kan de medföra hållbar utveckling i städerna, öka städernas funktionalitet och förbättra livskvaliteten? Hur kan digitaliseringen förena regioner med varandra? Vilka andra stora utmaningar bör behandlas i EU:s territoriella agenda som ska förnyas?

Med dessa frågor satte Finland som ordförandeland i gång en diskussion vid mötena om territoriell sammanhållning och stadspolitik mellan medlemsländerna i Helsingfors den 11–12 september 2019

I rollen som ordförandeland strävar Finland efter att gå på andra sidan av “den smarta staden” – för att flytta perspektivet från en modell som kontrolleras endast av ren teknik till en mer människocentrerad och ännu mer övergripande modell för en digital stad. 

Digitaliseringen kan leda till både bättre städer och öppna nya marknader. Ordförandeskapet lyfter fram städer som visar en ny riktning och nationella strategier inom EU som utnyttjar det digitala genombrottet. Samtidigt fortsätter Finland att föra framåt EU-agendan för städer som startades för tre år sedan och dess temapartnerskap. 

Som ett nytt arbetssätt identifierades vid mötet strategiska teman som kopplar samman och samlar tematiska partnerskap. Ett exempel på dessa utgjorde det digitala genombrottet där man lodade parallellt utvecklandet av nya mobilitetstjänster, delningsekonomi och digitala plattformar för städer. Detta är ett praktiskt sätt att skapa en ännu bättre fungerande digital stad som inkluderar människorna. Arbetssättet som sammanförde teman fick starkt stöd och flertalet deltagare såg att det på ett nytt sätt förde framåt genomförandet av agendan för städer. 

Mötesdeltagarna fick en bra uppfattning av det praktiska genomförandet av digitala lösningar under ett besök i ’smarta Fiskehamnen’ i Helsingfors som ordnades i anslutning till mötet. Det största intresset väckte den robotbuss som för närvarande testas och transporterar passagerare i Fiskehamnen.  

Digitaliseringen har också positiva regionala effekter. Även om digitala lösningar i regel först utvecklas i stadsområden som är lämpliga för innovationer kan mindre centrum utnyttja förändringen smidigare eller stärka digitala förbindelser till större centrum och därmed minska utvecklingsskillnader mellan regioner. 

För att digitala, människocentrerade städer och regioner ska kunna utvecklas krävs att städerna nätverkar sinsemellan och till exempel att lösningar utvidgas till flera städer. Det är viktigt att Europeiska unionen arbetar för samma mål med sina olika politiska medel. 

Finland som ordförandeland lyfter fram dessa frågor till diskussion och tar nya steg mot utvecklandet av digitala städer. Dessa teman togs emot med intresse av medlemsländerna och målet är att de ska förädlas till slutsatser i oktober samt senare till en gemensam deklaration av städerna, medlemsländerna och på EU-nivå.

Ytterligare information
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 919
Juhana Rautiainen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 075
Olli Maijala, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 174