Hoppa till innehåll
Media

Statsminister Marin och andra ministrar deltar i nordiska möten

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 7.57 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 9.19
Pressmeddelande 616/2021
Kuva: Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto

Statsminister Sanna Marin deltar i Nordiska rådets 73:e session och i ett möte mellan de nordiska statsministrarna i Köpenhamn onsdagen den 3 november. Finland är ordförande för det mellanstatliga nordiska samarbetet i år.

Statsminister Marin leder ordet vid de nordiska statsministrarnas möte i Köpenhamn. I mötet deltar även regeringsledarna från de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Huvudtemat för mötet är samarbetet kring försörjningsberedskap och annan beredskap i de nordiska länderna. Statsministrarna kommer särskilt att diskutera energisäkerhet, krisberedskap och resiliens i Norden. Initiativet till ett närmare nordiskt samarbete kring försörjningsberedskap och annan beredskap är ett centralt tema under Finlands ordförandeskap. Enligt visionen för det nordiska samarbetet från 2019 ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

I samband med Nordiska rådets 73:e session hålls ett toppmöte där statsministrarna och riksdagsledamöterna diskuterar vad de nordiska länderna kan lära av coronakrisen och hur samarbetet kan stärkas framöver. Också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg håller ett anförande vid Nordiska rådets session onsdagen den 3 november. Därefter ska rådet diskutera försvarsfrågor.

Tisdagen den 2 november är utrikesminister Pekka Haavisto ordförande för de nordiska utrikesministrarnas möte (N5). Teman för mötet är bland annat Afghanistan samt aktuella FN-frågor och OSSE-frågor. Utrikesminister Haavisto ska också hålla ett anförande om den nordiska utrikes- och säkerhetspolitiken vid Nordiska rådets session.

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist är ordförande för mötet mellan de nordiska samarbetsministrarna tisdagen den 2 november. Samarbetsministrarna ska bland annat behandla Nordiska ministerrådets budget för 2022 och diskutera utredare Jan-Erik Enestams rekommendationer för ett närmare nordiskt samarbete i kristider. Samarbetsministrarna kommer också att träffa Nordiska rådets presidium och delta i en frågestund i samband med sessionen. Minister Blomqvist lämnar också en redogörelse till Nordiska rådet på de nordiska samarbetsministrarnas och jämställdhetsministrarnas vägnar. Onsdagen den 3 november deltar minister Blomqvist i en paneldiskussion vid ett evenemang för nordiska civilsamhällesorganisationer.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen leder ordet vid de nordiska miljö- och klimatministrarnas möte onsdagen den 3 november. Ministrarna ska diskutera hur de nordiska länderna tillsammans kan bidra till resultat från COP26-klimatmötet i Glasgow. Ett annat tema är de ungas deltagande i det globala miljö- och klimatarbetet och de nordiska ländernas sätt att stödja detta. Miljöministrarna samlas också till ett möte med Nordiska rådets utskott för hållbar utveckling.

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen är ordförande för de nordiska kulturministrarnas möte den 3 november. Centrala teman för mötet är bland annat kultur och hållbar utveckling samt internationella teknikjättars inverkan på den demokratiska debatten och de professionella nyhetsmedierna.

Nordiska rådets litteraturpris, barn- och ungdomslitteraturpris, musikpris, filmpris och miljöpris delas ut vid en prisgala tisdagen den 2 november kl. 21.00 finsk tid. Galan visas i direktsändning till exempel på Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplatser.

Veckans möten kan följas i sociala medier under hashtaggarna #nrpol #nrsession och #norden2021.

Ytterligare information:

Statsministern: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Utrikesministern: Christina Lehtinen, ambassadråd, tfn +358 295 351 787

Ministern för nordiskt samarbete: Carolina Nordling, specialmedarbetare, tfn 0295 150 278, och Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 351 781

Miljö- och klimatministern: Antti Heikkinen, specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, och Bo Storrank, specialsakkunnig, tfn 050 514 2283
 
Forsknings- och kulturministern: Eeva Kärkkäinen, specialmedarbetare, tfn +358 40 149 2201, och Riitta Heinämaa, kulturråd, tfn +358 50 310 3419

Antti Kurvinen Krista Mikkonen Pekka Haavisto Sanna Marin Thomas Blomqvist