Hoppa till innehåll
Media

Sex statssekreterare utnämndes till Orpos regering

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietjustitieministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2023 14.35
Pressmeddelande
Päivi Nerg, Laura Rissanen, Timo Jaatinen, Elina Laavi, Juha Martelius ochTeija Makkonen.

Statsrådet utnämnde vid sitt allmänna sammanträde den 29 juni agronomie- och forstmagister Päivi Nerg, politices magister Laura Rissanen, politices magister Timo Jaatinen, förvaltningsmagister Elina Laavi, politices doktor Juha Martelius och magister i militärvetenskaper, tradenom (YH), politices kandidat Teija Makkonen till statssekreterare.

Päivi Nerg utnämndes till statssekreterare för jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. De övriga tre statssekreterarna för regeringspartiernas ordförande utnämndes torsdagen den 22 juni. Laura Rissanen utnämndes till statssekreterare för ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen, Timo Jaatinen till statssekreterare för miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och arbetsminister Arto Satonen, Elina Laavi till statssekreterare för kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen samt forsknings- och kulturminister Sari Multala, Juha Martelius till statssekreterare för inrikesminister Mari Rantanen och Teija Makkonen till statssekreterare för justitieminister Leena Meri. Statssekreterarnas mandatperiod börjar den 29 juni 2023 och fortsätter under ministrarnas mandatperiod.

Vid samma allmänna sammanträde avlade statssekreterarna Rissanen, Jaatinen och Martelius tjänsteed och statssekreterarna Laavi och Makkonen avgav tjänsteförsäkran.

Päivi Nerg övergår till posten som statssekreterare från uppgiften som livskraftsdirektör för Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK). Nerg har tidigare varit bland annat understatssekreterare och förvaltnings- och utvecklingsdirektör vid finansministeriet samt kanslichef vid inrikesministeriet. Före sin ministeriekarriär arbetade hon i ledande uppgifter vid Kuopio universitet och Östra Finlands universitet.

Laura Rissanen övergår till social- och hälsovårdsministeriet från Kesko, där hon arbetade som regiondirektör för huvudstadsregionen, Östra Nyland och Kymmenedalen. Före det arbetade hon som direktör för den näringspolitiska intressebevakningen vid Bildningsarbetsgivarna rf. Rissanen har en lång karriär inom politikrelaterade bakgrundsuppgifter. Hon har bland annat varit generalsekreterare för Samlingspartiets riksdagsgrupp och ministerspecialmedarbetare vid tre olika ministerier.

Timo Jaatinen var Samlingspartiets rådgivare innan han utnämndes till statssekreterare. Före det arbetade han länge i ledande uppgifter inom olika intressebevakningsorganisationer: över tio år som verkställande direktör för Skogsindustrin rf samt som verkställande direktör för Finlands Hamnförbund och Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet. Dessutom har Jaatinen varit ministerspecialmedarbetare vid tre olika ministerier.

Elina Laavi har under de senaste åren arbetat som Samlingspartiets kontaktchef. Hon har tidigare varit chef för samhällsrelationer vid Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, kontaktdirektör för Lahtis stad och samarbetsdirektör för KUUMA-kommunerna. Laavi har tidigare också arbetat som ministerspecialmedarbetare. Hon valdes i juni 2023 till livskraftsdirektör för Lahtis stad. Hon ska vara arbetsledig från uppdraget under statssekreterarens mandatperiod. 

Juha Martelius övergår till posten som statssekreterare från uppgiften som biträdande avdelningschef vid försvarsministeriet. Han har gjort en lång karriär inom statsförvaltningen och varit forskningsdirektör vid försvarsministeriet, utskottsråd vid riksdagen samt specialforskare vid Skyddspolisen och chef för en analysbyrå. Martelius har också arbetat som specialmedarbetare för en minister.

Före utnämningen till statssekreterare arbetade Teija Makkonen som ledamotsassistent i riksdagen. Tidigare har Makkonen under en lång tid arbetat i olika uppgifter vid Försvarsmakten. Hon har arbetat vid Försvarshögskolan, Marinstaben och Huvudstaben bland annat som specialplanerare.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och till beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetandet av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och sammanjämkningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag. 

Ytterligare information: Ritva Järvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160366, statsrådets kansli