Hoppa till innehåll
Media

Rinnes regering tillsatte sex ministerarbetsgrupper

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.7.2019 15.53 | Publicerad på svenska 5.7.2019 kl. 15.02
Pressmeddelande 366/2019

Statsrådet tillsatte ministerarbetsgrupperna för statsminister Antti Rinnes regering vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 4 juli. Strategiska ministerarbetsgrupper tillsattes för främjandet av sysselsättningen, klimat- och energipolitiken samt reformen av social- och hälsotjänsterna. Dessutom tillsattes en ministerarbetsgrupp för kunnande, bildning och innovationer, en för barn- och ungdomspolitik och en för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet.

Ministerarbetsgruppernas sammansättning

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen.

Sammansättning
Arbetsminister Timo Harakka, ordförande
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Finansminister Mika Lintilä
Näringsminister Katri Kulmuni
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik styr, med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft, genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, ökande av kolsänkor samt klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Sammansättning
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande
Kommunikationsminister Sanna Marin
Europaminister Tytti Tuppurainen
Näringsminister Katri Kulmuni
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av en strukturreform av social- och hälsotjänsterna på det sätt som fastställs i avsnitt 3.6.1 i regeringsprogrammet.

Sammansättning
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko
Finansminister Mika Lintilä
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller höjning av utbildnings- och kunskapsnivån, minskning av skillnaderna i lärande samt uppnående av utbildningsmässig jämlikhet.

Sammansättning
Undervisningsminister Li Andersson, ordförande
Arbetsminister Timo Harakka
Europaminister Tytti Tuppurainen
Näringsminister Katri Kulmuni
Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko
Inrikesminister Maria Ohisalo
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller uppfyllelse av de barn- och ungdomspolitiska målen.

Sammansättning
Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, ordförande
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Sammansättning
Justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Försvarsminister Antti Kaikkonen


Statssekreterarna kan vid behov fungera som ministrarnas ställföreträdare vid ministerarbetsgruppernas möten. Även ministrarnas specialmedarbetare har rätt att närvara vid mötena, men de får inte fungera som ministrarnas ställföreträdare.

Ministerarbetsgruppernas uppgifter beskrivs närmare i statsrådets beslut om tillsättandet av ministerarbetsgrupperna 4.7.2019 (på finska).

Ytterligare information: Matti Hirvola, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 991, och Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli