Hoppa till innehåll
Media

Into the Woods: Beslutsfattare på hög nivå samlas i Esbo för att diskutera skogarnas betydelse för goda livsmiljöer

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.11.2022 15.43
Pressmeddelande
Text: Into the Woods

Den 24 november samlas europeiska politiska beslutsfattare på hög nivå i Finlands naturcentrum Haltia i Esbo för att diskutera hurdana lösningar skogarna kan erbjuda när det gäller att skapa goda livsmiljöer. I evenemanget Into the Woods deltar på inbjudan av statsminister Sanna Marin Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, kommissionären med ansvar för miljöfrågor Virginijus Sinkevičius, Estlands premiärminister Kaja Kallas och Sveriges vice statsminister Ebba Busch.

Också miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen deltar. Utöver beslutsfattare deltar även forskare och experter inom arkitektur och byggande.

Evenemanget Into the Woods börjar med en inledande diskussion, varefter det hålls tre parallella paneldiskussioner med temana ”Future of forests”, ”Building a carbon neutral Europe with wood” och ”Architecture inspired by nature”. I den avslutande diskussionen får olika berörda grupper framföra sina synpunkter. 

Mer information om programmet finns på evenemangets egen webbplats, där alla diskussioner kan följas i direktsändning. Även statsminister Marins, kommissionens ordförande von der Leyens, premiärminister Kallas och vice statsminister Buschs presskonferens visas i direktsändning på samma webbplats. Diskussionerna vid evenemanget förs på engelska.

Evenemanget Into the Woods är ett led i initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus, vars syfte är att främja en hållbar utveckling, delaktighet och skönhet i den byggda miljön. Med Bauhaus avses den skola för arkitektur och formgivning som grundades i Tyskland på 1920-talet. De nordiska ländernas Nordic Bauhaus-program har godkänts som ett av kommissionens sammanlagt fem program. Nordic Bauhaus fokuserar på den byggda miljöns klimatpåverkan och cirkulär ekonomi.

Finland arrangerar evenemanget Into the Woods i samarbete med Europeiska kommissionen, Sverige och Estland.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, statsministerns specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, Matti Kuittinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 268, miljöministeriet, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli

Antti Kurvinen Maria Ohisalo Sanna Marin