Skrivartävlingen Min nordliga natur

I skrivartävlingen Min nordliga natur berättade barn och unga i prosatexter och dikter vad de tänker om den arktiska naturens betydelse i deras liv. 91 barn och unga deltog i tävlingen.

Inbjudna att delta i skrivartävlingen var barn och unga som bor norr om polcirkeln samt barn och unga som bor längre söderut och som har erfarenheter och tankar om naturen i det arktiska området. Deltagarna ombads att fundera på naturens mångfald, miljöförändringar och sin framtid i norr. Skrivartävlingens mål var att få barn och unga att reflektera över den arktiska naturens betydelse och vad förändringarna i den innebär samt att få barns och ungas röster att höras bättre.

Huvudvinnare i skrivartävlingen var 6-årige Anton Soudunsaari. Vinnare i diktserien för elever i förskolan–årskurs 2 var Vanessa Huittinen och i prosaserien Sylvia Puominen. Lilja Laivamaa belönades i diktserien för årskurs 3–6 och Mikael Särkelä i prosaserien. Noomi Linjama belönades i diktserien för årskurs 7–9 och Vieno Rauhala i prosaserien.

Juryn bestod av Mia Rönkä (finska), forskare, facklitterär författare, vetenskapsredaktör och poet; Petter Morottaja (enaresamiska), lärare, översättare, forskare och författare; Tauno Ljetoff (skoltsamiska), ordförande för samiska språkrådet; Áilu Valle (nordsamiska), rapartist; Aleksis Salusjärvi (finska), kulturredaktör och utbildare i ordkonst; Veera Vähämaa (finska), barnboksförfattare, ordkonstpedagog och skolkonstnär; Marko Laihinen (finska), poet, aforistiker, ungdomsförfattare och ungdomsarbetare samt Johanna Holmström (svenska), författare.

Oppimateriaali arktisesta luonnosta

Ympäristöministeriö on yhteistyössä WWF:n kanssa tuottanut oppimateriaalin arktisesta luonnosta. Oppimateriaali innostaa oppilaita havainnoimaan arktista luontoa, ymmärtämään sen ilmiöitä omassa lähiympäristössään ja toimimaan sen puolesta. Lumoavat kuvat, teksti ja äänimaisema tekevät oppitunnista elämyksen.

Aineistoa on neljästä teemasta: vesi, maa, tuli ja ilma. Materiaali on suunnattu alakoululaisille useilla luokka-asteilla – eri teemoja on kohdennettu eri luokka-asteille. Se on käyttövalmista, eli oppitunnin pitäminen onnistuu ilman ennakkotietoja. Aineisto sopii esimerkiksi ympäristöopin tunneille, monialaisiin opintokokonaisuuksiin ja silloin, kun sijaisen on nopeasti pidettävä laadukas oppitunti.

Lisätietoja

Lotta Manninen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250226