Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, kartalla esitetty yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä kuvataan maakunnan alueiden käytön- ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, tuli voimaan 1.2.2016.

Maakuntakaavatilanne

Tiedot ympäristöministeriön vahvistamista maakuntakaavoista löytyvät alla olevista taulukosta ja kartasta.

Lisätietoja

Ulla Koski, aluesuunnitteluneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250139