Luonnonsuojelualueiden perustamisen säädösvalmistelu

Käynnissä olevat säädösvalmistelut

Ympäristöministeriö valmistelee asetuksia, joilla perustetaan luonnonsuojelualueiksi valtion omistamia ja jo aiemmin suojeluun varattuja alueita. Kaikkiaan alueita tullaan perustamaan noin 700 000 hehtaaria. Säädöksiä valmistellaan yhteistyössä keskeisten alueellisten ja paikallisten tahojen kanssa. Suunnitelmiin liittyvistä näkemyksistä käydään keskusteluja muun muassa maakunnan, kuntien sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Uusien luonnonsuojelualueiden asetusluonnokset lähetetään lausuntokierrokselle ennen valtioneuvoston käsittelyä. Tällä hetkellä ovat valmisteilla asetusluonnokset Länsi-Lapin, Merenkurkun, Kymenlaakson ja Oulun seudun luonnonsuojelualueista.

Kaikista säädösvalmisteluista saa tarkempaa tietoa Metsähallituksen verkkosivuilla. Sivuilla esitetään muun muassa alueita koskevia yleisiä ja aluekohtaisia luonnoskarttoja.

Suojelualueiden perustaminen (Metsähallitus)

Lisätietoja

Nunu Pesu, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250215   Sähköpostiosoite: