Luonnonsuojelualueiden perustamisen säädösvalmistelu

Käynnissä olevat säädösvalmistelut

Ympäristöministeriö valmistelee asetuksia, joilla perustetaan luonnonsuojelualueiksi valtion omistamia ja jo aiemmin suojeluun varattuja alueita. Kaikkiaan alueita tullaan perustamaan noin 700 000 hehtaaria. Säädöksiä valmistellaan yhteistyössä keskeisten alueellisten ja paikallisten tahojen kanssa. Suunnitelmiin liittyvistä näkemyksistä käydään keskusteluja muun muassa maakunnan, kuntien sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Uusien luonnonsuojelualueiden asetusluonnokset lähetetään lausuntokierrokselle ennen valtioneuvoston käsittelyä. Tällä hetkellä ovat valmisteilla asetusluonnokset Uudenmaan, Länsi-Lapin, Pohjois-Karjalan, Merenkurkun, Kymenlaakson ja Oulun seudun luonnonsuojelualueista.

Kaikista säädösvalmisteluista saa tarkempaa tietoa Metsähallituksen verkkosivuilla. Sivuilla esitetään muun muassa alueita koskevia yleisiä ja aluekohtaisia luonnoskarttoja.

Suojelualueiden perustaminen (Metsähallitus)

Lisätietoja

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta 0295250278