Näkökulmat

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu juuri nyt? Näkökulmat ovat asiantuntijoidemme ajankohtaisia taustoituksia asioista, joita ympäristöministeriössä valmistellaan.

Näkökulma
Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo: Luontokato tulee kalliiksi, jos sitä ei pysäytetä

10.10.2022 18.08
YM
Euroopan unionin luonnon tilan parantamista koskeva aloite edellyttää jäsenvaltioilta taloudellisia satsauksia, mutta komission arvion mukaan se maksaa itsensä reilusti takaisin. Hallitus katsoo, että luonnon tilaa parantavien toimien vahvistaminen on välttämätöntä.

Näkökulma
Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo: Itämeren kaasuputkivuoto on turvallisuus- ja ympäristökysymys

4.10.2022 15.26
YM
Nord Streamin kaasuputkien vuodosta on epäilty valtiollista sabotaasia. Sen lisäksi, että kyseessä on ilmeinen Itämeren alueen turvallisuuskysymys, valjastaa teko myös ympäristön ja ilmaston uudella tavalla aseeksi. Mutta millaiset vaikutukset kaasuputkivuodolla on ollut?

Näkökulma
Lapsia ja nuoria on kuultu ympäristöasioissa, mutta heidät on tärkeä saada tiiviimmin mukaan yhteistoimintaan

26.9.2022 13.44
YM
Kuva: Mikael Ahlfors
Ympäristöministeriö kuulee lapsia ja nuoria suunnitelmissa ja lakihankkeissa. Kuulemisia syvempi yhteistyö nuoren sukupolven kanssa on kuitenkin koettu hedelmälliseksi sekä tärkeäksi, ja siitä halutaan vakiintunut käytäntö, kirjoittavat Heta-Elena Heiskanen ja Annukka Berg.

Näkökulma
Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää sekä ilmansuojelu- että ilmastosyistä

7.9.2022 9.18
YM
Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät ilmansuojelutoimet ja ilmastonsuojelutoimet ovat osin synergisiä, mutta erottaviakin tekijöitä on. Monet ilmansaasteet ovat terveydelle haitallisia, kun taas kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat terveyteen epäsuorasti esimerkiksi helteiden aiheuttamien terveyshaittojen kautta, kirjoittaa Liikenne ja työkoneet -teemaryhmä.

Näkökulma
Korvaukset ja tuet ovat tärkeä osa luonnonsuojelua ja keino lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä

20.6.2022 13.09
YM
Uusi laki tukee rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemistä. Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisessa punnitaan yksilön ja valtion vastuiden jakautumista, kirjoittaa erityisasiantuntija Hanne Lohilahti.

Näkökulma
Nuorten osallistaminen ilmastoa koskeviin päätöksiin vaatii kuulemistapojen tuuletusta

11.11.2021 15.10
YM
Jotta mahdollisimman monenlaiset nuoret saataisiin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, on kehitettävä monipuolisempia tapoja kuulla nuoria. Oppeja nuorten osallistamisesta ilmastolain valmisteluun summaavat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Heidi Rosbäck.

Näkökulma
Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen: Maailman johtajien on kannettava vastuunsa ilmastokriisin torjumisessa

1.11.2021 17.11
YM
Kuva: Alan Harvey / UK Government
Talousmahdeilta tarvitaan tosiasioiden tunnustamisen lisäksi nopeita ja tehokkaita toimia. Meillä pienillä mailla on tärkeä rooli kirittäjinä. Voimme osoittaa, että tehokas ilmastopolitiikka on myös kansallinen etu, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Näkökulma
Ilmastopolitiikka on noussut politiikan kovaan ytimeen

10.9.2021 13.52
YM
Hallitus sopi budjettiriihessä mittavasta ilmastopaketista, jolla rakennamme hiilineutraalia Suomea 2035. Budjettiriihen keskustelut osoittavat, että ilmastokysymykset ovat vihdoin nousseet talouspolitiikan kovaan ytimeen. Kyse ei ole vain megatonneista paperilla, vaan taloutemme rakentamisesta kestävälle pohjalle, kirjoittaa ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Näkökulma
Hyvä ilmanlaatu ei ole sattumaa

7.9.2021 7.27
YM
Ilmanlaadun eteen tehdään Suomessa määrätietoista työtä. Ilmansuojeluohjelman toimijat ovat saaneet vuodessa paljon aikaan, kirjoittaa Katja Ohtonen.

Näkökulma
Luontokadon pysäyttäminen vaatii kaikkien maiden yhteistyötä

1.9.2021 15.03
YM
Pandemia on siirtänyt jo kahdesti luonnon monimuotoisuutta koskevia kansainvälisiä neuvotteluja. Luonto ei kuitenkaan odota. Valmisteluja tehdään nyt virkahenkilötasolla, ja lokakuussa käynnistetään YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen (COP-15) ensimmäinen vaihe. Kokous pidetään hybridinä: osallistujia on sekä paikan päällä Kiinassa että etänä. Varsinainen COP-15 järjestetään 25.4 - 8.5 2022.