Hyppää sisältöön
Media

Näkökulma
Yhteiset pelisäännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille lisäävät alan luotettavuutta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 10.35
Kolumni

On syytä kääntää kaikki kivet, jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin hillitä. Vapaaehtoiset ilmastoteot ja päästöjen kumoaminen ovat tällaisia mahdollisuuksia, kirjoittaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ja niiden säännöt ovat muutoksessa niin kotimaassa kuin maailmalla. Monet ovat nostaneet esiin markkinaan liittyviä haasteita ja toivoneet yhteisiä pelisääntöjä. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovatkin nyt julkaisseet oppaan, joka kokoaa yhteen alan parhaimmat käytännöt.

Omalle pöydälleni vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden teema tuli jo sisäministerinä. Silloin muutimme rahankeräyslakia niin, että se ei koske vapaaehtoisia hiilimarkkinoita. Sen jälkeen olemme hallituksessa tehneet työtä markkinoiden ja niiden pelisääntöjen selkeyttämiseksi.

Selkeät pelisäännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille ovat yritysten, kuluttajien ja koko alan luotettavuuden etu. On tärkeää, että ostaja tietää mitä on ostamassa ja mitä tämä ilmaston näkökulmasta tarkoittaa. Iso osa luotettavuutta on se, että myytävät yksiköt todella hyödyttävät ilmastoa pysyvällä tavalla. Säännöt toivottavasti auttavat myös ilmastoyksiköitä tarjoavia yrityksiä kehittämään ja suunnittelemaan toimintaansa.

Samalla on tietysti muistettava, että ensisijaisesti tavoitteena tulisi olla omien päästöjen vähentäminen ja vasta toissijaisesti niiden kumoaminen. Periaatteen tulisi olla: vältä, vähennä ja viimeiseksi kompensoi. Joskus saattaa olla parempi ostaa aivan eri tuote tai olla ostamatta kokonaan.

Opas linjaa suositeltavat ilmastoväittämät

Julkaistavassa oppaassa määritellään hyvät käytännöt hiilimarkkinoille. Niihin kuuluvat suositukset ilmastoa koskeville väittämille ja sille miten eri väittämät, kuten hiilineutraalisuus, voidaan saavuttaa. 

Oppaassa on hyvin avattu, että markkinoilla voi myydä ja ostaa erilaisia ilmastoyksiköitä. Osa hankkeista tukee Suomea saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteensa; jotkut taas menevät näiden tavoitteiden yli ja niillä yritykset voivat kumota omat päästönsä. Jo nyt tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi tekninen hiilenpoisto, bioenergian hiilidioksidin talteenotto ja biohiili maanparannusaineena. Ne eivät suoraan näy Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa. Maataloudessa ja metsissä taas on paljon potentiaalia Suomen hiilineutraaliutta tukeville hankkeille.

Pelisäännöissä keskitytään myös erityisesti hankkeiden laadun varmistamisen kriteereihin, kuten lisäisyys, todennettavuus ja pysyvyys.

Opas auttaa ehkäisemään viherpesua

Kuluttajien on tärkeää pystyä luottamaan siihen, että vihreäksi markkinoidut tuotteet ovat todella sitä. Täytyy olla mahdollista ilman kohtuutonta vaivannäköä saada luotettavaa tietoa siitä, mitä yritys on tehnyt ilmastoväittämänsä saavuttaakseen ja miten jäljelle jäävät päästöt on mahdollisesti kumottu.

Tätä ei voi liikaa korostaa. Hyvistä pelisäännöistä hyötyvät niin myyjät kuin ostajat. Ilman luottamusta ja laatua ei synny toimivia markkinoita eikä tulevaisuuteen kantavia investointeja.

Nyt julkaistava opas hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin auttaa osaltaan ehkäisemään viherpesua aiheen ympärillä. Markkinointiväitteiden valvonnasta vastaa loppupeleissä kuluttajansuojaviranomainen, ja nyt julkaistavat hyvät käytännöt ovat viranomaisen käytettävissä valvontatyön tukena.

Suomessa on valtava määrä tulevaisuuteen katsovia vastuullisia yrityksiä ja aiheesta kiinnostuneita kuluttajia, ja uskon että oppaalla tulee olemaan iso menekki.

EU:n sääntötyö hiilenpoistumille parhaillaan käynnissä

Kotimainen kompensaatio on noussut paljon esiin viime vuosina ja Suomeen on syntynyt useita alan yrityksiä. Monet tahot ovat nostaneet esiin markkinaan liittyviä haasteita ja toivoneet yhteisiä pelisääntöjä. Nyt julkaistu opas perustuu tämän hetken parhaaseen mahdolliseen tietoon ja sen pyrkimys on selventää markkinaa ja toimia apuna niin yrityksille, kuluttajille kuin viranomaisellekin. 

Opas voi toimia myös syötteenä tulevaisuuden sääntelylle niin EU:ssa kuin kotimaassa. EU:ssa onkin parhaillaan käynnissä sääntötyö hiilenpoistumille ja se tulee vaikuttamaan aikanaan myös Suomen markkinoihin.

Kutsumme nyt kaikki organisaatiot sitoutumaan näihin pelisääntöihin. Otamme mielellämme organisaatioilta vastaan ilmoituksia, että he ovat sitoutuneet näihin yhteisiin pelisääntöihin.

Tervetuloa mukaan!

Kirjoittaja

  Maria Ohisalo
  ympäristö- ja ilmastoministeri

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia